Imprimeix

LED Messungen

Els mesuraments són necessàries per determinar amb precisió aquestes característiques òptiques de LED com a patró de radiació (angle de visió), la intensitat lluminosa, flux lluminós, longitud d'ona màxima, longitud d'ona dominant i coordenades de color (d'acord a les normes CIE) a la regió visible de l'espectre i la intensitat radiant i flux radiant (potència radiant) en ultraviolada i infraroja. Portem a terme tant en R + D i la producció de la prova utilitzant accessoris de prova especials per a diversos paquets de LED. La matriu Espectròmetre Ocean Optics HR4000CG-UV-NIR d'alta resolució CCD s'utilitza per a mesures espectrals de la radiació ultraviolada, visible i LEDs infrarojos. Llum Internacional esfera d'integració INS-250 juntament amb radiòmetre Investigació IL-1700 s'utilitza per a mesuraments de flux lluminós i radiant. Mesuraments de degradació i burn-in (de conformitat amb les normes MIL) es duen a terme amb bancs de proves especials en diferents corrents directes. Podem seleccionar LEDs utilitzant diversos elèctrica, radiomètriques, fotomètriques i criteris colorimètrics.