Skriv ut

3mm (T1) through-hole


Vis per side
Sorter etter

Høy hastighet GaAlAs strøm 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 26 grader (±13°), strålende intensitet min. 250 mW/sr, maks. 500 mW/sr, total strålende flux 77 mW, videresende strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V, koplingstider 12 ns / 12 ns.

Datablad Osram SFH4350 PDF

1,00
Leveringsvekt: 0,167 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet GaAlAs strøm 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 26 grader (±13°), strålende intensitet ≥40 mW/sr (type 70 mW/sr), maks. 200 mW/sr, total strålende flux 50 mW, videresende strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V, koplingstider 12 ns / 12 ns.

minst 50 stk.     0,70 € hver,
minst 100 stk.     0,65 € hver.

Datablad Osram SFH4350 PDF

0,75
Leveringsvekt: 0,167 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyeffekt 3 mm GaAlAs infrarød LED, topp bølgelengde 875 nm, visningsvinkel 40 grader (±20°), strålingsintensitet 30 mW/sr, total strålingsfluks 24 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2 A, fremover spenning 1,5 V, koblingstider for stigning/fall 600 ns (ved 100 mA), 300 ns (ved 1,5 A), ROHS. Lik Vishay TSHA4400, men med bedre parametere: økt strålingsintensitet (30 mW/sr i stedet for 20 mW/sr) og total strålingsfluks (24 mW i stedet for 20 mW).

fra 10 stk per 1,09 EUR,
fra 100 stk per 0,99 EUR.

Datablad Vishay TSHA4401 PDF

1,19

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy effekt 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 880 nm, ser vinkel 40 grader (±20°), strålende intensitet >12,5 mW/sr, total strålende flux 25 mW, frem strøm 100 mA, surge strøm 2,5 A, fremover spenning 1,5 V / 3,0 V, koplingstider 600 ns / 500 ns, for Multi-Touch-Systems optimal. Vi anbefaler bruk av IR LED Osram SFH487-2 med bedre parametre. Avviklet. Utgått fra 2014, ikke for nye design. Vi anbefaler at du bruker LED Vishay TSHA4401 med tilsvarende parametere som en erstatning.

Datablad Osram SFH487 PDF

0,98
Leveringsvekt: 172 mg

Osram SFH409 - Høy effekt 3 mm GaAs infrarød LED, peak bølgelengde 950 nm, visningsvinkel 40 grader (±20°), strålende intensitet 20 mW/sr, total strålende flux 15 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsstrøm 3 A, frem spenning 1,3 V / 1,9 V, bytte ganger 500 ns / 500 ns. Avviklet. Foreldet, ikke for nye design. Vi anbefaler å bruke LED Osram SFH4346 med lignende parametre som en erstatning.

Datablad Osram SFH409 PDF

0,57

Høy effekt 3 mm infrarød LED, toppbølgelengde 880 nm, visningsvinkel 40 grader (±20°), strålingsintensitet >20 mW/sr, total strålingsstrøm 25 mW, framstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, fremspenning 1,5 V / 3,0 V, koblingstider 600 ns / 500 ns, for Multi-Touch-Systems optimal. Som Osram SFH487, men med høyere strålingsintensitet (20 mW/sr i stedet for 12,5 mW/sr). Avviklet. Utgått fra 2014, ikke for nye design. Vi anbefaler at du bruker LED Vishay TSHA4401 med tilsvarende parametere som en erstatning.

fra 10 stk per 0,86 EUR,
fra 100 stk per 0,61 EUR.

Datablad Osram SFH487-2 PDF

0,98

Høy effekt 3 mm infrarød GaAs LED, peak bølgelengde 950 nm, visningsvinkel 36 grader (±18°), strålende intensitet 15 mW/sr, total strålende flux 20 mW, frem 100 mA, strømbølge 2 A, frem spenning 1,3 V / 2,2 V, koblingstider 800 ns (ved 100 mA), 400 ns (på 1,5 A). Foreldet. Nytt navn - Vishay TSUS4400.

Rabatter

Antall     Kvantumspris
minst 10 stk. - 0,40 € hver,
minst 100 stk. - 0,35 € hver.

Databladet VISHAY TSUS3400 PDF

0,45

Ikke på lager

Høyeffekt 3 mm infrarød AlGaAs/GaAs LED, toppbølgelengde 940 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), strålingsintensitet 30 mW/sr, total strålingsflux 35 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 1,5 A, foroverspenning 1,35 V / 2,6 V, koblingstider 800 ns / 800 ns, ROHS.

fra 10 stk per 0,45 EUR,
fra 100 stk per 0.35 EUR.

Datablad Vishay TSAL4400 PDF

0,50

Høy effekt 3 mm infrarøde GaAs LED, topp bølgelengde 950 nm, visningsvinkel 36 grader (±18°), strålende intensitet 15 mW/sr, total strålende flux 20 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsstrøm 2 A, videresende spenning 1,3 V / 2,2 V, bytte ganger 800 ns (100 mA), 400 ns (1,5 A). Nytt navn for Vishay TSUS3400.

fra 10 stk pr 1,09 EUR,
fra 100 stk per 0,99 EUR.

Datablad Vishay TSUS4400 PDF

1,19

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy effekt 3 mm infrarøde GaAs LED, peak bølgelengde 950 nm, visningsvinkel 32 grader (±16°), strålende intensitet 18 mW/sr, total strålende flux 20 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsstrøm 2 A, frem spenning 1,3 V / 2,2 V, koblingstider (økning og reduksjon ganger) 800 ns (ved 100 mA), 400 ns (1,5 A), ROHS.

fra 10 stk pr 0,45 EUR,
fra 100 stk pr 0,40 EUR.

Datablad Vishay TSUS4300 PDF

0,50

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy effekt 810nm 3mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 810 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), effekt (total strålende flux) 6,5 mW @ 20 mA, frem strøm DC 60 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,4 V, maks. 1,9 V @ 20 mA.

Datablad IR-810-350C1 PDF

 

3,00

Høy effekt 700nm 3mm IR LED (infrarød emitter). Topp bølgelengde 700 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), utgangseffekt (total strålingsfluks) 4,0 mW @ 20 mA, fremstrøm DC 50 mA, puls fremoverstrøm 0,5 A, foroverspenning typ. 1,8 V, maks. 2,3 V @ 20 mA.

Datablad IR-700-350C1 PDF

3,00

Høy effekt 770nm 3mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 770 nm, visningsvinkel 50 grader (± 25 °), effekt (total strålende flux) 6,0 mW @ 20 mA, frem strøm DC 50 mA, puls frem strøm 0,5 A, frem spenning typ. 1,55 V, maks. 1,95 V @ 20 mA.

Datablad IR-770-350C1 PDF

3,00

Høy effekt 880nm 3mm IR LED (infrarød emitter). Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), effektutgang (total strålingsfløm) 5,0 mW @ 20 mA, framstrøms DC 60 mA, puls fremoverstrøm 0,5 A, fremspenningstype. 1,3 V, maks. 1,6 V @ 20 mA, byttetider (stignings- og falltid) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-350C1 PDF

3,00

Høy effekt 910nm 3mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 910 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), effekt (total strålende flux) 6,0 mW @ 20 mA, frem strøm DC 60 mA, pulsstrøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,3 V, maks. 1,6 V @ 20 mA.

Datablad IR-910-350C1 PDF

3,00

Høy effekt 940nm 3mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 940 nm, visningsvinkel 60 grader (±30°), effekt (total strålende flux) 4,5 mW @ 20 mA, frem strøm DC 60 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,2 V, maks. 1,5 V @ 20 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1000 ns / 1000 ns.

Datablad IR-940-360C1 PDF

3,00

Ikke på lager

Høy effekt 740 nm 3mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 740 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), utgangseffekt (total strålende flux) 4,5 mW @ 20 mA, frem strøm DC 50 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,8 V, maks. 2,3 V @ 20 mA.

Datablad IR-740-350C1 PDF

3,00

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy effekt 880nm 3mm IR LED (infrarød sender) i keramisk pakke med epoxy linse. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 160 grader (±80°), strålingsfluks 4,5 mW @ 20 mA, frem strøm DC 50 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,3 V, maks. 1,6 V @ 20 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-3160M3A PDF

3,00

Høy hastighet GaAlAs strøm 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 26 grader (±13°), strålende intensitet ≥40 mW/sr (type 70 mW/sr) maks. 200 mW/sr, total strålende flux 50 mW, videresende strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V, koplingstider 12 ns / 12 ns.

fra 50 stk per 0,70 EUR,
fra 100 stk per 0.65 EUR.

Datablad Osram SFH4350 PDF

1,00
Leveringsvekt: 0,167 g

Høy effekt 940nm 3mm IR LED (infrarød emitter) i keramisk pakke med epoxy-linse. Topp bølgelengde 940 nm, synsvinkel 160 grader (± 80 °), effekt (total strålingsstrøm) 4,0 mW @ 20 mA, fremoverstrøm DC 60 mA, puls fremoverstrøm 0,5 A, fremover spenning typ. 1,2 V, maks. 1,5 V @ 20 mA, koblingstider (stigning og falltid) 1000 ns / 1000 ns.

Datablad IR-940-3160M3A PDF

3,00