Skriv ut

IR (infrarød) LED 870-875-880nm


  • Kategorier
  • Produsent
  • Pris
  • Nye produkter
Vis per side
Sorter etter
1 - 30 av 41 resultater

Høyeffekt 3 mm GaAlAs infrarød LED, topp bølgelengde 875 nm, visningsvinkel 40 grader (±20°), strålingsintensitet 30 mW/sr, total strålingsfluks 24 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2 A, fremover spenning 1,5 V, koblingstider for stigning/fall 600 ns (ved 100 mA), 300 ns (ved 1,5 A), ROHS. Lik Vishay TSHA4400, men med bedre parametere: økt strålingsintensitet (30 mW/sr i stedet for 20 mW/sr) og total strålingsfluks (24 mW i stedet for 20 mW).

fra 10 stk per 1,09 EUR,
fra 100 stk per 0,99 EUR.

Datablad Vishay TSHA4401 PDF

1,19

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy effekt 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 880 nm, ser vinkel 40 grader (±20°), strålende intensitet >12,5 mW/sr, total strålende flux 25 mW, frem strøm 100 mA, surge strøm 2,5 A, fremover spenning 1,5 V / 3,0 V, koplingstider 600 ns / 500 ns, for Multi-Touch-Systems optimal. Vi anbefaler bruk av IR LED Osram SFH487-2 med bedre parametre. Avviklet. Utgått fra 2014, ikke for nye design. Vi anbefaler at du bruker LED Vishay TSHA4401 med tilsvarende parametere som en erstatning.

Datablad Osram SFH487 PDF

0,98
Leveringsvekt: 172 mg

Høy effekt 3 mm infrarød LED, toppbølgelengde 880 nm, visningsvinkel 40 grader (±20°), strålingsintensitet >20 mW/sr, total strålingsstrøm 25 mW, framstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, fremspenning 1,5 V / 3,0 V, koblingstider 600 ns / 500 ns, for Multi-Touch-Systems optimal. Som Osram SFH487, men med høyere strålingsintensitet (20 mW/sr i stedet for 12,5 mW/sr). Avviklet. Utgått fra 2014, ikke for nye design. Vi anbefaler at du bruker LED Vishay TSHA4401 med tilsvarende parametere som en erstatning.

fra 10 stk per 0,86 EUR,
fra 100 stk per 0,61 EUR.

Datablad Osram SFH487-2 PDF

0,98

Høyeffekt 5 mm infrarød LED, topp bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 80 grader (±40°), strålingsintensitet 3,15-5,5 mW/sr, total strålingsfluks 25 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, fremoverspenning 1,5 V / 3,0 V, byttetider 600 ns / 500 ns, for Free Track optimal.

Datablad Osram SFH485P PDF

0,47
Leveringsvekt: 0,26 g

Midlertidig ikke tilgjengelig.

Høyeffekt 5 mm infrarød LED, topp bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 40 grader (±20°), strålingsintensitet min. 25 mW/sr, typ. 30 mW/sr, maks. 160 mW/sr, total strålingsfluks 25 mW, fremstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, foroverspenning 1,5 V / 3,0 V, koblingstider 600 ns / 500 ns, for Multi-Touch-Systems optimal.

fra 10 stk per 0,60 EUR,
fra 100 stk per 0,53 EUR.

Datablad Osram SFH485 PDF

0,66
Leveringsvekt: 0,34 g

Høy effekt 5 mm infrarød LED, toppbølgelengde 880 nm, synsvinkel 16 grader (±8°), strålingsintensitet min. 50 mW/sr, typ. 80 mW/sr, total strålingsstrøm 25 mW, framstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, fremspenning 1,5 V @ 100 mA, 3,0 V @ 1 A, byttetider 600 ns / 500 ns.

Fra 10 stk per 0,77 EUR,
Fra 100 stk per 0,53 EUR.

Datablad Osram SFH484 PDF

0,86
Leveringsvekt: 0,34 g

Høy effekt 880nm 3mm IR LED (infrarød emitter). Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), effektutgang (total strålingsfløm) 5,0 mW @ 20 mA, framstrøms DC 60 mA, puls fremoverstrøm 0,5 A, fremspenningstype. 1,3 V, maks. 1,6 V @ 20 mA, byttetider (stignings- og falltid) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-350C1 PDF

3,00

Høy effekt 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 880 nm, betraktningsvinkel 130 grader (±65°), total strålende flux 25 mW, strålende intensitet >2 mW/sr, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, forward spenning 1,5 V (ved 100 mA) / 3,0 V (ved 1 A), koplingstider 600 ns / 500 ns. For Free Track optimal.

Datablad Osram SFH487P PDF

0,79
Leveringsvekt: 0,16 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy effekt 880nm IR LED (infrarød sender) i 5mm metall pakke med glasslinse. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), effekt (total strålende flux) 8,0 mW @ 50 mA, frem strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, videresende spenning typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-8LH PDF

3,00

Høy effekt, høy hastighet 870nm IR LED (infrarød sender) i 5mm Ni-belagt metall pakke med glasslinse (TO). Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), effekt (total strålende flux) typ. 6,5 mW @ 50 mA, frem strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, videresende spenning typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, cut-off frekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-TO-8NJ2 PDF

3,00

Høyeffekt 880nm IR LED (infrarød emitter) i 5 mm metallpakke med glasslinse. Maksimal bølgelengde 880 nm, synsvinkel 12 grader (±6°), utgangseffekt (total strålingsfluks) 6,0 mW @ 50 mA, fremstrøm DC 100 mA, puls fremoverstrøm 1 A, foroverspenningstyp. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige- og falltider) 1500 ns / 800 ns. Analog / erstatning av Osram SFH480.

Datablad IR-880-TO-12N PDF

3,00

Høy effekt 880nm 3mm IR LED (infrarød sender) i keramisk pakke med epoxy linse. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 160 grader (±80°), strålingsfluks 4,5 mW @ 20 mA, frem strøm DC 50 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,3 V, maks. 1,6 V @ 20 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-3160M3A PDF

3,00

Vishay TSHA6203 - Høyeffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 875 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), strålingsintensitet 65 mW/sr, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, foroverspenning 1,5 V , koblingstider for stigning/fall 600 ns (ved 100 mA), 300 ns (ved 1,5 A). Som LED-er Vishay TSHA6200Vishay TSHA6201 og Vishay TSHA6202, men med bedre parametere.

Datablad Vishay TSHA6203 PDF

0,76

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

High power 880nm IR LED (infrarød emitter) i lavprofil 5mm metall Au-plated pakke med epoxy linse. Peak bølgelengde 880 nm, synsvinkel 180 grader (±90°), effektutgang (total strålefløm) min. 7,0 mW, typ. 13,0 mW @ 50 mA, framstrøms DC 100 mA, puls fremoverstrøm 1 A, fremspenningstype. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, byttetider (stignings- og falltid) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-180M2 PDF

3,00

Høy effekt 870nm IR LED (infrarød emitter) i 5mm Ni-belagt metallpakke TO med glasslins. Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 10 grader (±5°), effektutgang (total strålingsstrøm) min. 7 mW, typ. 10 mW @ 50 mA, framstrøms DC 100 mA, puls fremstrøm 1 A, spenning forover typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, avskjæringsfrekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-TO-10NNPDF

3,00

Høyhastighetseffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 870 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålingsintensitet 180 mW/sr, total strålingsfluks 50 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, fremspenning 1,5 V / 2,3 V, koblingstider for stigning/fall 15 ns / 15 ns (grensefrekvens 24 MHz), ROHS. Produseres ikke lenger! Avviklet. Vi anbefaler å bruke LED Vishay TSFF5210 med de samme parameterne, men med stopper.

Datablad Vishay TSFF6210 PDF

0,99

Vishay TSHA6503 - Høy effekt GaAlAs 875nm 5mm IR (infrarød) LED (emitter), ROHS. Som Vishay TSHA6500, Vishay TSHA6501 og Vishay TSHA6502, men med bedre parametre. Peak bølgelengde 875 nm, ser vinkel 48 grader (±24°), radiant intensitet typ. 35 mW/sr, fremstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, stiger / faller tid 600 ns (ved 100 mA) og 300 ns (ved 1,5 A), fremover spenning 1,5 V. Denne LED opphører, tilgjengelig fra lager enda. Ytterligere produksjonen er ordre fra 4000 stk. tilgjengelig. Vennligst spørre.

Datablad Vishay TSHA6503 PDF

1,19

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyeffekt 880nm IR LED (infrarød emitter) i 5 mm TO metallpakke med glasslinse. Maksimal bølgelengde 880 nm, synsvinkel 10 grader (±5°), utgangseffekt (total strålingsfluks) min. 3,0 mW, type. 4,0 mW @ 50 mA, fremstrøm DC 100 mA, puls fremoverstrøm 1 A, foroverspenning typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige- og falltider) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-10NN PDF

3,00

Høy effekt 880nm IR LED (infrarød sender) i 5mm metall pakke med glasslinse. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), effekt (total strålende flux) min. 2,4 mW, typ. 4,0 mW @ 50 mA, frem strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, videresende spenning typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-8NJ2 PDF

3,00

Vishay TSHA6200 - Høyeffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 875 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), strålingsintensitet 40 mW/sr, fremoverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, foroverspenning 1,5 V, koblingstider for stigning/fall 600 ns (ved 100 mA), 300 ns (ved 1,5 A). Vi anbefaler lysdioder Vishay TSHA6203 med bedre parametere.

fra 10 stk per 0,79 EUR,
fra 100 stk per 0,69 EUR.

Datablad Vishay TSHA6200 PDF

0,89

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Vishay TSHA6201 - Høyeffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 875 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), strålingsintensitet 50 mW/sr, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, foroverspenning 1,5 V, koblingstider for stigning/fall 600 ns (ved 100 mA), 300 ns (ved 1,5 A). Vi anbefaler lysdioder Vishay TSHA6203 med bedre parametere.

fra 10 stk per 0,89 EUR,
fra 100 stk per 0,79 EUR.

Datablad Vishay TSHA6201 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy effekt 880nm IR LED (infrarød sender) i 5mm metall pakken til med flat glassvindu. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 90 grader (±45°), effekt (total strålende flux) min. 1,0 mW, typ. 1,6 mW @ 50 mA, forward current DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, frem spenning typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-90TS-B PDF

3,00

Vishay TSHA6202 - Høy effekt 5 mm GaAIAs infrarød LED, peak bølgelengde 875 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), strålende intensitet 60 mW/sr, frem strøm 100 mA, peak strøm 200 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, videresende spenning 1,5 V, stigning / fall bytte ganger 600 ns (100 mA), 300 ns (1,5 A). Vi anbefaler LED Vishay TSHA6203 med bedre parametre.

fra 10 stk pr 0,99 EUR,
fra 100 stk per 0,89 EUR.

Datablad Vishay TSHA6202 PDF

1,09

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy effekt 880nm IR LED (infrarød sender) i 2mm metall pakke med glasslinse. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), effekt (total strålende flux) typ. 2,5 mW @ 50 mA, frem strøm DC 75 mA, pulsstrøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-8PT PDF

3,00

Vishay TSHA6500 - Høy effekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 875 nm, visningsvinkel 48 grader (±24°), strålingsintensitet 20 mW/sr, framstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, fremspenning 1,5 V, økning / fallbyttetider 600 ns (ved 100 mA), 300 ns (ved 1,5 A).

fra 10 stk per 0,79 EUR;
fra 100 stk per 0.69 EUR.

Datablad Vishay TSHA6500 PDF

0,89

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Vishay TSHA6501 - Høyeffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 875 nm, visningsvinkel 48 grader (±24°), strålingsintensitet 25 mW/sr, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, foroverspenning 1,5 V, koblingstider for stigning/fall 600 ns (ved 100 mA), 300 ns (ved 1,5 A).

fra 10 stk per 0,89 EUR;
fra 100 stk per 0,79 EUR.

Datablad Vishay TSHA6501 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Vishay TSHA6502 - Høyeffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 875 nm, visningsvinkel 48 grader (±24°), strålingsintensitet 30 mW/sr, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, foroverspenning 1,5 V, koblingstider for stigning/fall 600 ns (ved 100 mA), 300 ns (ved 1,5 A).

fra 10 stk per 0,99 EUR;
fra 100 stk per 0,89 EUR.

Datablad Vishay TSHA6502 PDF

1,09

På lager
kan sendes innen 40 dager

FreeTrack kit / sett med IR LEDs Osram SFH485P for hodebevegelser sporing enheter (Free Track) som per design (og LED type anbefaling) gitt på nettstedet: http://www.free-track.net/english/ Disse enhetene kan brukes i forbindelse med en standard WebCam, for eksempel for å muliggjøre en funksjonshemmet person å kontrollere en datamaskin, eller å bare forbedre bruken av flyturen simuleringsprogram, spesielt utmerket IL-2-serien, som gir en svært realistisk følelse av fly. Inkludert er: 3 x IR LED Osram SFH485P, 3 x 30 Ohm motstander, 1/4 W; 1 x batteri-holder for 2 x AA med av / på-bryter, 100 cm isolerte ledninger, batterier og tape er ikke inkludert.

12,00

Midlertidig ikke tilgjengelig.

Høyhastighetseffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 870 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålingsintensitet 180 mW/sr, total strålingsfluks 50 mW, foroverstrøm 100 mA, toppstrøm fremover 200 mA , overspenningsstrøm 1 A, fremspenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / fall koblingstider 15 ns / 15 ns (grensefrekvens 24 MHz), ROHS. Som Vishay TSFF6210, men med stopper (stand-off). Som Vishay TSFF5410, men med smalere vinkel og høyere strålingsintensitet.

fra 10 stk per 0,89 EUR,
fra 100 stk per 0,79 EUR.

Datablad Vishay TSFF5210 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Vishay TSHA5203 - Høyeffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 875 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), strålingsintensitet 65 mW/sr, total strålingsfluks 25 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,5 A, foroverspenning 1,5 V, koblingstider for stigning/fall 600 ns (ved 100 mA), 300 ns (ved 1,5 A), ROHS.

fra 10 stk per 1,09 EUR,
fra 100 stk per 0,99 EUR.

Datablad VISHAY TSHA5203 PDF

1,19

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

1 - 30 av 41 resultater