Skriv ut

Optr


Vis per side
Sorter etter
1 - 30 av 52 resultater

Høy effekt 468nm 3mm blå LED (emitter) i keramisk pakke med epoxy linse. Peak bølgelengde 468 nm, visningsvinkel 160 grader (±80°), effekt (total strålende flux) min. 1,3 mW, typ. 2,5 mW @ 20 mA, frem strøm DC 20 mA, puls fremover strøm 0,2 A, foroverspenning typ. 3,5 V, maks. 4,0 V @ 20 mA.

Datablad B-468-3160M3A PDF

3,00

Høy effekt 468nm 5mm blå LED (sender). Topp bølgelengde 468 nm, synsvinkel 110 grader (±55°), utgangseffekt (total strålingsfluks) min. 1,3 mW, type. 2,5 mW @ 20 mA, fremstrøm DC 30 mA, puls fremoverstrøm 0,3 A, foroverspenning typ. 3,5 V, maks. 4,0 V @ 20 mA.

Datablad B-468-5110N2 PDF

3,00

Høyeffekt 468nm blå LED (emitter) i 5mm TO metallpakke med glasslinse. Maksimal bølgelengde 468 nm, synsvinkel 12 grader (±6°), utgangseffekt (total strålingsfluks) min. 0,7 mW, type. 1,4 mW @ 20 mA, fremstrøm DC 30 mA, puls fremoverstrøm 0,3 A, foroverspenning typ. 3,5 V, maks. 4,0 V @ 20 mA.

Databladet B-468-TO-12N PDF

3,00

Høy effekt 525nm 5mm grønn LED (emitter). Peak bølgelengde 525 nm, visningsvinkel 110 grader (±55°), effekt (total strålende flux) typ. 1,5 mW @ 20 mA, frem strøm DC 30 mA, pulsstrøm 0,3 A, videresende spenning typ. 3,5 V, maks. 4,0 V @ 20 mA.

Datablad G-525-5110N2 PDF

3,00

Høy effekt 525nm grønn LED (emitter) i 5mm metallpakke med glasslinse. Maksimal bølgelengde 525 nm, synsvinkel 12 grader (±6°), utgangseffekt (total strålingsfluks) min. 0,5 mW, type. 0,9 mW @ 20 mA, fremstrøm DC 30 mA, puls fremoverstrøm 0,3 A, foroverspenning typ. 3,5 V, maks. 4,0 V @ 20 mA.

Datablad G-525-TO-12N PDF

3,00

Høy effekt 562 nm grønn LED (emitter) i 5mm metall pakke med glasslinse. Peak bølgelengde 562 nm, visningsvinkel 12 grader (±6°), effekt (total strålende flux) min. 0,1 mW, typ. 0,15 mW @ 20 mA, frem strøm DC 50 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 2,3 V, maks. 2,7 V @ 20 mA. Som G-562-TO-40TM, men med linse og smalere synsvinkel.

Datablad G-562-TO-12N PDF

3,00

Høy effekt 562 nm grønn LED (emitter) i 5 mm til metall pakken. Peak bølgelengde 562 nm, visningsvinkel 40 grader (±20°), effekt (total strålende flux) min. 0,1 mW, typ. 0,15 mW @ 20 mA, frem strøm DC 50 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 2,3 V, maks. 2,7 V @ 20 mA. Som LED G-562-TO-12N, men med flat vindu og bredere synsvinkel.

Datablad G-562-TO-40TM PDF

3,00

Høy effekt 700nm 3mm IR LED (infrarød emitter). Topp bølgelengde 700 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), utgangseffekt (total strålingsfluks) 4,0 mW @ 20 mA, fremstrøm DC 50 mA, puls fremoverstrøm 0,5 A, foroverspenning typ. 1,8 V, maks. 2,3 V @ 20 mA.

Datablad IR-700-350C1 PDF

3,00

Høy effekt 740 nm 3mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 740 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), utgangseffekt (total strålende flux) 4,5 mW @ 20 mA, frem strøm DC 50 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,8 V, maks. 2,3 V @ 20 mA.

Datablad IR-740-350C1 PDF

3,00

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy effekt 740nm 5mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 740 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), utgangseffekt (total strålende flux) 4 mW @ 20 mA, frem strøm DC 50 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1.8 V, maks. 2.3 V @ 20 mA.

Datablad IR-740-524N1 PDF

3,00

Høy effekt 770nm 3mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 770 nm, visningsvinkel 50 grader (± 25 °), effekt (total strålende flux) 6,0 mW @ 20 mA, frem strøm DC 50 mA, puls frem strøm 0,5 A, frem spenning typ. 1,55 V, maks. 1,95 V @ 20 mA.

Datablad IR-770-350C1 PDF

3,00

Høy effekt 810nm 3mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 810 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), effekt (total strålende flux) 6,5 mW @ 20 mA, frem strøm DC 60 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,4 V, maks. 1,9 V @ 20 mA.

Datablad IR-810-350C1 PDF

 

3,00

Høy effekt 810nm 5mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 810 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), utgangseffekt (total strålende flux) 15 mW ved 50 mA,
frem strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, frem spenning typ. 1,4 V, maks. 1,9 V @ 50 mA.

Datablad IR-810-524N1 PDF

4,76

Høy effekt, høy hastighet 870nm 5mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), effekt (total strålende flux) min. 12 mW, typ. 16 mW @ 50 mA, forward strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, frem spenning typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, cut-off frekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-524N1 PDF

3,00

Høy effekt, 870nm 5mm IR LED (infrarød emitter) med høy hastighet. Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), effekt (total strålingsstrøm) min. 12 mW, typ. 16 mW @ 50 mA, framstrøms DC 100 mA, trykk fremoverstrøm 1 A, fremspenning typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, avskjæringsfrekvens 12 MHz. Liker IR-870-524N1, men fører med stand-offs (stopper).

Datablad IR-870-524S1 PDF

3,00

Høy effekt 870nm IR LED (infrarød emitter) i 5mm Ni-belagt metallpakke TO med glasslins. Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 10 grader (±5°), effektutgang (total strålingsstrøm) min. 7 mW, typ. 10 mW @ 50 mA, framstrøms DC 100 mA, puls fremstrøm 1 A, spenning forover typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, avskjæringsfrekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-TO-10NNPDF

3,00

Høy effekt, høy hastighet 870nm IR LED (infrarød sender) i 5mm Ni-belagt metall pakke med glasslinse (TO). Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), effekt (total strålende flux) typ. 6,5 mW @ 50 mA, frem strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, videresende spenning typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, cut-off frekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-TO-8NJ2 PDF

3,00

Høy effekt 880nm 3mm IR LED (infrarød sender) i keramisk pakke med epoxy linse. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 160 grader (±80°), strålingsfluks 4,5 mW @ 20 mA, frem strøm DC 50 mA, puls frem strøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,3 V, maks. 1,6 V @ 20 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-3160M3A PDF

3,00

Høy effekt 880nm 3mm IR LED (infrarød emitter). Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 50 grader (±25°), effektutgang (total strålingsfløm) 5,0 mW @ 20 mA, framstrøms DC 60 mA, puls fremoverstrøm 0,5 A, fremspenningstype. 1,3 V, maks. 1,6 V @ 20 mA, byttetider (stignings- og falltid) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-350C1 PDF

3,00

High power 880nm 5mm IR LED (infrarød emitter). Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 110 grader (±55°), effektutgang (total strålefløm) 11,0 mW @ 50 mA, fremstrøms DC 100 mA, puls fremstrøm 1 A, fremspennings typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, byttetider (stignings- og falltid) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-5110N2 PDF

3,00

Høyeffekt 880nm 5 mm IR LED (infrarød emitter). Maksimal bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 14 grader (±7°), utgangseffekt (total strålingsfluks) 11,0 mW @ 50 mA, fremstrøm DC 100 mA, puls fremoverstrøm 1 A, foroverspennings typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige- og falltider) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-514N5 PDF

3,00

High power 880nm 5mm IR LED (infrarød emitter). Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), effektutgang (total strålingsstrøm) 11 mW @ 50 mA, fremstrøms DC 100 mA, puls fremstrøm 1 A, fremspenningstype. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, byttetider (stignings- og falltid) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-524N1 PDF

3,00

Høyeffekt 880nm 5 mm IR LED (infrarød emitter). Maksimal bølgelengde 880 nm, synsvinkel 24 grader (±12°), utgangseffekt (total strålingsfluks) 11 mW @ 50 mA, fremstrøm DC 100 mA, puls fremover strøm 1 A, foroverspenning type. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige- og falltider) 1500 ns / 800 ns. Som IR-880-524N1, men leder med avstander (stopper).

Datablad IR-880-524S1 PDF

3,00

På lager
kan sendes innen 21 dager

Høyeffekt 880nm IR LED (infrarød emitter) i 5 mm TO metallpakke med glasslinse. Maksimal bølgelengde 880 nm, synsvinkel 10 grader (±5°), utgangseffekt (total strålingsfluks) min. 3,0 mW, type. 4,0 mW @ 50 mA, fremstrøm DC 100 mA, puls fremoverstrøm 1 A, foroverspenning typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige- og falltider) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-10NN PDF

3,00

Høyeffekt 880nm IR LED (infrarød emitter) i 5 mm metallpakke med glasslinse. Maksimal bølgelengde 880 nm, synsvinkel 12 grader (±6°), utgangseffekt (total strålingsfluks) 6,0 mW @ 50 mA, fremstrøm DC 100 mA, puls fremoverstrøm 1 A, foroverspenningstyp. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige- og falltider) 1500 ns / 800 ns. Analog / erstatning av Osram SFH480.

Datablad IR-880-TO-12N PDF

3,00

High power 880nm IR LED (infrarød emitter) i lavprofil 5mm metall Au-plated pakke med epoxy linse. Peak bølgelengde 880 nm, synsvinkel 180 grader (±90°), effektutgang (total strålefløm) min. 7,0 mW, typ. 13,0 mW @ 50 mA, framstrøms DC 100 mA, puls fremoverstrøm 1 A, fremspenningstype. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, byttetider (stignings- og falltid) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-180M2 PDF

3,00

Høy effekt 880nm IR LED (infrarød sender) i 5mm metall pakke med glasslinse. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), effekt (total strålende flux) 8,0 mW @ 50 mA, frem strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, videresende spenning typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-8LH PDF

3,00

Høy effekt 880nm IR LED (infrarød sender) i 5mm metall pakke med glasslinse. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), effekt (total strålende flux) min. 2,4 mW, typ. 4,0 mW @ 50 mA, frem strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, videresende spenning typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-8NJ2 PDF

3,00

Høy effekt 880nm IR LED (infrarød sender) i 2mm metall pakke med glasslinse. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), effekt (total strålende flux) typ. 2,5 mW @ 50 mA, frem strøm DC 75 mA, pulsstrøm 0,5 A, videresende spenning typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-8PT PDF

3,00

Høy effekt 880nm IR LED (infrarød sender) i 5mm metall pakken til med flat glassvindu. Peak bølgelengde 880 nm, visningsvinkel 90 grader (±45°), effekt (total strålende flux) min. 1,0 mW, typ. 1,6 mW @ 50 mA, forward current DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, frem spenning typ. 1,45 V, maks. 1,8 V @ 50 mA, koblingstider (stige og falle ganger) 1500 ns / 800 ns.

Datablad IR-880-TO-90TS-B PDF

3,00
1 - 30 av 52 resultater