Skriv ut

High speed IR


Vis per side
Sorter etter
1 - 30 av 40 resultater

Høy hastighet GaAlAs strøm 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 26 grader (±13°), strålende intensitet min. 250 mW/sr, maks. 500 mW/sr, total strålende flux 77 mW, videresende strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V, koplingstider 12 ns / 12 ns.

Datablad Osram SFH4350 PDF

1,00
Leveringsvekt: 0,167 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet GaAlAs strøm 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 26 grader (±13°), strålende intensitet ≥40 mW/sr (type 70 mW/sr), maks. 200 mW/sr, total strålende flux 50 mW, videresende strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V, koplingstider 12 ns / 12 ns.

minst 50 stk.     0,70 € hver,
minst 100 stk.     0,65 € hver.

Datablad Osram SFH4350 PDF

0,75
Leveringsvekt: 0,167 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet høy effekt 5 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 6 grader (±3°), strålende intensitet ≥400 mW/sr (typ. 700 mW/sr), total strålende flux 50 mW, frem strøm 100 mA overspenningsstrøm 1,5 A, frem spenning 1,5 V / 2,4 V ved 100 mA / 1 A, bytte ganger 12 ns / 12 ns (cut-off frekvens på 30 MHz). Analog / tilsvarende / kryssreferanse / drop-in erstatning av: Vishay VSLY5850.

Datablad Osram SFH4550 PDF

0,60
Leveringsvekt: 0,32 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Osram SFH4555 - Høy hastighet høy effekt 5 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, ser vinkel 10 grader (±5°), strålende intensitet ≥250 mW/sr (type 500 mW/sr), total strålende flux 50 mW, fremover strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V ved 100 mA / 1 A, koplingstider 12 ns / 12 ns.

fra 50 stk per 1,30 EUR,
fra 100 stk per 1.10 EUR.

Datablad Osram SFH4555 PDF

1,50

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Osram SFH4556 - Høy hastighet effekt 850nm 5mm IR (infrarød) LED (emitter), ROHS. Som Osram SFH4555, men med bredere synsvinkel og lavere strålende intensitet. Mulig erstatning: Vishay TSHG6400 og Vishay TSHG6410. Peak bølgelengde 860 nm, tyngdepunktet bølgelengde 850 nm, ser vinkel 40 grader (±20°), meget høy utstråling intensitet: ≥40 mW/sr (typ. 130 mW/sr), total strålende flux 50 mW, korte koblingstidene: 12 ns / 12 ns.

fra 50 stk per 1,30 EUR,
fra 100 stk per 1,10 EUR.

Datablad Osram SFH4556 PDF

1,50
Leveringsvekt: 0,29 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet effekt 5 mm infrarød LED, peak (topp?) bølgelengde 950 nm, tyngdepunktet bølgelengde 940 nm, visningsvinkel 10 grader (±5°), min. strålings intensitet 400 mW/sr, typisk 500 mW/sr, maks 800 mW/sr, total strålings flux 50 mW, forover nåværende (videresende) strøm 100 mA, bølge (strømøkning ?) strøm 1,5 A, forover spenning 1,5 V (ved 100 mA) / 2,3 V (ved 1 A), koplingstide 11 ns / 11ns. Osram SFH4556, men med smalere innsynsvinkel og høyere strålende intensitet.

from 50 pcs per 1.30 EUR,

from 100 pcs per 1.10 EUR.

 

OSRAM SFH4545 datablad PDF

1,50
Leveringsvekt: 0,267 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Osram SFH4511 - GaAs kraft 5 mm infrarød LED, peak bølgelengde 950 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), strålende intensitet >63 (type 150) mW/sr på 100 mA, 1200 mW/sr på 1 A, total strålende flux 22 mW, videresende strøm / bølge strøm 100 mA / 3 A, fram spenning 1,3 V / 2,3 V ved 100 mA / 1 A, koplingstider 500 ns / 500 ns.

fra 50 stk per 0,90 EUR,

fra 100 stk per 0.85 EUR.

Datablad Osram SFH4511 PDF

0,95

Høy effekt, høy hastighet 870nm IR LED (infrarød sender) i 5mm Ni-belagt metall pakke med glasslinse (TO). Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), effekt (total strålende flux) typ. 6,5 mW @ 50 mA, frem strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, videresende spenning typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, cut-off frekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-TO-8NJ2 PDF

3,00

Osram SFH4501 - Høyhastighets GaAs kraft 5 mm infrarød LED, peak bølgelengde 950 nm, visningsvinkel 14 grader (±7°), strålende intensitet min. 63 mW/sr, typ. 110 mW/sr, total strålende flux 40 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,2 A, frem spenning 1,5 V / 3,2 V, bytte ganger 10 ns / 10 ns. Ikke lenger produsert! Avviklet. Vi anbefaler å bruke LED Osram SFH4545 med lignende parametre.

Datablad OSRAM SFH4501 PDF

1,25

Osram SFH4502 - Høyhastighets GaAs-effekt 5 mm infrarød LED, toppbølgelengde 950 nm, synsvinkel 36 grader (±18°), strålingsintensitet >25 mW/sr (typ. 60 mW/sr), total strålefluss 40 mW, fremover nåværende 100 mA, strømstyrke 2,2 A, fremspenning 1,5 V / 3,2 V, koblingstider 10 ns / 10 ns. Ikke lenger produsert! Avviklet. Vi anbefaler at du bruker LED-lampene Osram SFH415 eller Vishay TSAL6200 med tilsvarende parametere.

Datablad Osram SFH4502 PDF

1,15

Høy hastighet makt 5 mm GaAIAs infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålende intensitet 230 mW/sr, total strålende flux 55 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, videresende spenning 1.5 V / 2.3 V, rise / fall tid 30 ns / 13 ns (cut-off frekvens 18 MHz), ROHS. Som Vishay TSHG6200, men med økt strålingsintensitet (typ. 230 mW/sr i stedet for 160 mW/sr) og total strålende fluks (typ. 55 mW i stedet for 50 mW). Som Vishay TSHG5210, men uten propp (stand-off).

fra 10 stk pr 0,70 EUR,
fra 100 stk pr 0,60 EUR,
fra 1000 stk pr 0,50 EUR.

Datablad Vishay TSHG6210 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet GaAlAs strøm 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 26 grader (±13°), strålende intensitet ≥40 mW/sr (type 70 mW/sr) maks. 200 mW/sr, total strålende flux 50 mW, videresende strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V, koplingstider 12 ns / 12 ns.

fra 50 stk per 0,70 EUR,
fra 100 stk per 0.65 EUR.

Datablad Osram SFH4350 PDF

1,00
Leveringsvekt: 0,167 g

Høy hastighet 5 mm GaAIAs infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålende intensitet 160 mW/sr, total strålende flux 50 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsStrøm 1 A, videresende spenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / fall bytte ganger 20 ns / 13 ns (cut-off frekvens 20 MHz), ROHS. Som Vishay TSHG5210, men uten propp og med økt strålingsintensitet (160 mW/sr i stedet for 90 mW/sr). Vi anbefaler å bruke Vishay TSHG6210 med enda bedre parametere (strålingsintensitet 230 mW/sr, total strålende effekt 55 mW).

minst 10 stk.     0,70 € hver,
minst 100 stk.     0,60 € hver,
minst 1 000 stk.     0,50 € hver.

Datablad Vishay TSHG6200 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

High speed GaAs power 5 mm infrared LED, peak wavelength 950 nm, viewing angle 8 degrees (±4°), radiant intensity min. 63 mW/sr, typ. 250 mW/sr, total radiant flux 40 mW, forward current 100 mA surge current 2.2 A, forward voltage 1.5 V / 3.2 V, switching times 10 ns / 10 ns. No longer manufactured! Discontinued. We recomend using of LEDs Osram SFH4511 or Osram SFH4545 with similar parameters.

Data sheet Osram SFH4503 PDF

0,95

Høy effekt 870nm IR LED (infrarød emitter) i 5mm Ni-belagt metallpakke TO med glasslins. Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 10 grader (±5°), effektutgang (total strålingsstrøm) min. 7 mW, typ. 10 mW @ 50 mA, framstrøms DC 100 mA, puls fremstrøm 1 A, spenning forover typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, avskjæringsfrekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-TO-10NNPDF

3,00

High speed power 5 mm GaAlAs infrared LED, peak wavelength 870 nm, viewing angle 20 degrees (±10°), radiant intensity 180 mW/sr, total radiant flux 50 mW, forward current / surge current 100 mA / 1 A, forward voltage 1.5 V / 2.3 V, rise / fall switching times 15 ns / 15 ns (cut-off frequency 24 MHz), ROHS. No longer manufactured! Discontinued. We recomend using of LED Vishay TSFF5210 with the same parameters, but with stopper.

Data sheet Vishay TSFF6210 PDF

 

0,99

Høy hastighet 5 mm GaAIAs infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 36 grader (±18°), strålende intensitet 90 mW/sr, total strålende flux 55 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, videresende spenning 1,3 V / 2,3 V, stige tid 30 ns, fall tid 13 ns (cut-off frekvens 18 MHz), ROHS. Som Vishay TSHG5410, men uten propp (stand-off). Mulig erstatning: Osram SFH4556.

fra 10 stk pr 1,49 EUR,
fra 100 stk per 1,39 EUR.

Datablad Vishay TSHG6410 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet strøm 5 mm GaAlAs dobbel hetero (DH) infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkelen 44 grader (±22°), strålende intensitet min. 40 mW/sr, typ. 70 mW/sr, max. 200 mW/sr, total strålende flux 50 mW, frem 100 mA, strømbølge 1 A, frem spenning 1,3 V / 2,3 V, stigning tid / høst tid 20 ns / 13 ns (cut-off frekvens 20 MHz). Mulig erstatning: Osram SFH4556.

fra 10 stk per 0,75 EUR,
fra 100 stk pr 0,60 EUR,
fra 500 stk pr 0,50 EUR,
fra 1000 stk per 0,40 EUR.

Datablad Vishay TSHG6400 PDF

0,85

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet effekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, peak bølgelengde 830 nm, ser vinkel 20 grader (±10°), strålende intensitet 180 mW/sr, total strålende flux 50 mW, frem strøm 100 mA, bølge strøm 1 A, fremover spenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / fall bytter ganger 20 ns / 13 ns (cut-off frekvens 18 MHz). Som Vishay TSHG8400, men med smalere innsynsvinkel og høyere strålende intensitet.

fra 50 stk per 0,89 EUR,
fra 100 stk per 0,79 EUR,
fra 500 stk per 0,69 EUR,
fra 1000 stk per 0,59 EUR,
fra 4000 stk per 0.49 EUR.

 

Datablad Vishay TSHG8200 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet effekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, peak bølgelengde 830 nm, ser vinkel 44 grader (±22°), strålende intensitet 70 mW/sr, total strålende flux 50 mW, frem strøm / bølge strøm 100 mA / 1 A, fremover spenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / fall bytter ganger 20 ns / 13 ns (cut-off frekvens 18 MHz). Som Vishay TSHG8200, men med bredere synsvinkel og mindre strålende intensitet.

minst 50 stk.     0,89 € hver
minst 100 stk.     0,79 € hver
minst 500 stk.     0,69 € hver
minst 1 000 stk.     0,59 € hver
minst 4 000 stk.     0,49 € hver 

Datablad Vishay TSHG8400 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

High speed power 5 mm GaAlAs infrared LED, IRDA, peak wavelength 890 nm, viewing angle 20 degrees (±10°), radiant intensity 180 mW/sr, total radiant flux 50 mW, forward current 100 mA, peak forward current 200 mA, surge current 1.5 A, forward voltage 1.4 V / 2.3 V, rise / fall switching times 30 ns / 30 ns (cut-off frequency 12 MHz), ROHS. Like Vishay TSHF6210, but with stopper.

from 10 pcs per 0.70 EUR,

from 100 pcs per 0.60 EUR,

from 1000 pcs per 0.50 EUR.

 

Datablad Vishay TSHF5210 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighets effekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, IRDA, toppbølgelengde 890 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålingsintensitet 180 mW/sr, total strålingsstrøm 50 mW, framstrøm 100 mA, spolstrøm 200 mA, strømstrøm 1,5 A, Forspenning 1,4 V / 2,3 V, stigning / fall-brytingstider 30 ns / 30 ns (avskjæringsfrekvens 12 MHz), ROHS. Som Vishay TSHF5210, men uten stopp.

fra 10 stk per 0,70 EUR,
fra 100 stk per 0,60 EUR,
fra 1000 stk per 0,50 EUR.

Datablad Vishay TSHF6210 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Vishay TSFF5210 - Høy hastighet effekt GaAlAs 870nm 5mm IR LED (infrarød emitter), ROHS. Som Vishay TSFF6210, men med propp (stand-off). Som Vishay TSFF5410, men med smalere vinkel og høyere strålende intensitet. Peak bølgelengde 870 nm; synsvinkelen (på halv intensitet) 20 grader (±10°); høy utstråling intensitet: min. 90 mW/sr, typ. 180 mW/sr, maks. 450 mW/sr, høy strålende effekt - total strålende flux 50 mW, egnet for høy puls dagens drift - frem strøm 100 mA, strøm bølge 1 A, kort stigning / fall tid 15 ns / 15 ns (cut-off frekvens 24 MHz), lav fremover spenning: 1,5 V / 2,3 V (ved 100 mA / 1 A).

fra 10 stk per 0,89 EUR,
fra 100 stk. per 0,79 EUR.

Datablad Vishay TSFF5210 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Vishay TSHF6410 - høy hastighet effekt GaAlAs GaAlAs 890nm 5mm IR LED IrDA (infrarød emitter), ROHS. Som Vishay TSHF5410, men uten propp (Standoff). Peak bølgelengde 890 nm, synsvinkelen (på halv intensitet) 44 grader (±22°), høy utstråling intensitet: min. 45 mW/sr, typ. 70 mW/sr, maks. 135 mW/sr, høy utstråling effekt: 50 mW total strålende flux,
100 mA fremover dagens, surge strøm 1,5 A, kort stigning / fall tid 30 ns / 30 ns (12 MHz cut-off frekvens), lav fremover spenning: 1,4 V / 2,3 V (ved 100 mA / 1A).

fra 10 stk til 0,70 EUR,
fra 100 stk til 0,60 EUR,
fra 1000 stk til 0,50 euro.

Dataark Vishay TSHF6410 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighetseffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, topp bølgelengde 870 nm, seevinkel 44 grader (±22°), strålingsintensitet 70 mW/sr, total strålingsstrøm 50 mW, fremstrøm 100 mA, topp fremadstrøm 200 mA, bølgedrøm 1 A, forspenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / fall switching ganger 15 ns / 15 ns (avstandsfrekvens 24 MHz), ROHS. Som Vishay TSFF5210, men med bredere vinkel og mindre strålingsintensitet.

Datablad Vishay TSFF5410 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Vishay TSHG5210 - høy hastighet GaAlAs effekt 850nm 5mm IR (infrarød) GaAlAs LED (emitter, lysdioder), ROHS. Som Vishay TSHG6210, men med propp (stand-off). Som Vishay TSHG5410, men med smalere innsynsvinkel og høyere strålende intensitet. Peak bølgelengde 850 nm, ser vinkel 20 grader (±10°), høy utstråling intensitet: min. 140 mW/sr, typ. 230 mW/sr, maks. 420 mW/sr, høy strålende effekt - alt strålende flux 50 mW, forover nåværende / bølge strøm 100 mA / 1 A, korte rise / høst ganger: 20 ns / 13 ns (cut-off frekvens 20 MHz), lav fremover spenning 1,5 V / 2,3 V (ved 100 mA / 1A).

fra 100 stk per 0,70 EUR,
fra 500 stk per 0,60 EUR,
fra 1000 stk per 0,50 EUR,
fra 2000 stk per 0.40 EUR.

 

Datablad Vishay TSHG5210 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighets effekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 850 nm, synsvinkel 36 grader (±18°), strålingsintensitet 90 mW/sr, total strålefluss 55 mW, framstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, fremspenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / falltid 30 ns / 13 ns (cut-off frekvens 18 MHz), ROHS. Som Vishay TSHG6410, men uten stopp (stand-off). Som Vishay TSHG5210, men med bredere synsvinkel og mindre strålende intensitet.

Fra 100 stk per 0,70 EUR,
Fra 500 stk per 0,60 EUR,
Fra 1000 stk per 0,50 EUR,
Fra 2000 stk pr 0,40 EUR.

Datablad Vishay TSHG5410 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet strøm 5 mm GaAlAs infrarød LED, IRDA, peak bølgelengde 890 nm, visningsvinkel 44 grader (± 22°), strålende intensitet 70 mW/sr, total strålende flux 50 mW, frem 100 mA, peak frem dagens 200 mA, strømbølge 1,5 A, frem spenning 1,4 V / 2,3 V, stige / fall koblingstider 30 ns / 30 ns (cut-off frekvens 12 MHz), ROHS. Som Vishay TSHF6410, men med propp (stand-off).

fra 10 stk per 0,70 EUR,
fra 100 stk pr 0,60 EUR,
fra 1000 stk per 0,50 EUR.

Datablad Vishay TSHF5410 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Osram SFH4512 - 5mm 950nm IR LED (infrarød emitter), ROHS. Peak bølgelengde 950 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålende intensitet >20 (type 40) mW/sr på 100 mA, total strålende flux 20 mW, videresende strøm 100 mA, bølge strøm 3 A, fram spenning 1,3 V ved 100 mA, 1,9 V ved 1 A, koplingstider 500 ns / 500 ns.

fra 50 stk per 0,90 EUR,
fra 100 stk per 0,85 EUR.

 

Datablad Osram SFH4512 PDF

0,95

Høy effekt, høy hastighet 870nm 5mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), effekt (total strålende flux) min. 12 mW, typ. 16 mW @ 50 mA, forward strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, frem spenning typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, cut-off frekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-524N1 PDF

3,00
1 - 30 av 40 resultater