Skriv ut

High speed IR


  • Kategorier
  • Produsent
  • Pris
  • Nye produkter
Vis per side
Sorter etter
1 - 30 av 40 resultater

Høy hastighet GaAlAs strøm 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 26 grader (±13°), strålende intensitet min. 250 mW/sr, maks. 500 mW/sr, total strålende flux 77 mW, videresende strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V, koplingstider 12 ns / 12 ns.

Datablad Osram SFH4350 PDF

1,00
Leveringsvekt: 0,167 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet GaAlAs strøm 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 26 grader (±13°), strålende intensitet ≥40 mW/sr (type 70 mW/sr), maks. 200 mW/sr, total strålende flux 50 mW, videresende strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V, koplingstider 12 ns / 12 ns.

minst 50 stk.     0,70 € hver,
minst 100 stk.     0,65 € hver.

Datablad Osram SFH4350 PDF

0,75
Leveringsvekt: 0,167 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet høy effekt 5 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 6 grader (±3°), strålende intensitet ≥400 mW/sr (typ. 700 mW/sr), total strålende flux 50 mW, frem strøm 100 mA overspenningsstrøm 1,5 A, frem spenning 1,5 V / 2,4 V ved 100 mA / 1 A, bytte ganger 12 ns / 12 ns (cut-off frekvens på 30 MHz). Analog / tilsvarende / kryssreferanse / drop-in erstatning av: Vishay VSLY5850.

Datablad Osram SFH4550 PDF

0,60
Leveringsvekt: 0,32 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Osram SFH4555 - Høy hastighet høy effekt 5 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, ser vinkel 10 grader (±5°), strålende intensitet ≥250 mW/sr (type 500 mW/sr), total strålende flux 50 mW, fremover strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V ved 100 mA / 1 A, koplingstider 12 ns / 12 ns.

fra 50 stk per 1,30 EUR,
fra 100 stk per 1.10 EUR.

Datablad Osram SFH4555 PDF

1,50

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Osram SFH4556 - Høy hastighet effekt 850nm 5mm IR (infrarød) LED (emitter), ROHS. Som Osram SFH4555, men med bredere synsvinkel og lavere strålende intensitet. Mulig erstatning: Vishay TSHG6400 og Vishay TSHG6410. Peak bølgelengde 860 nm, tyngdepunktet bølgelengde 850 nm, ser vinkel 40 grader (±20°), meget høy utstråling intensitet: ≥40 mW/sr (typ. 130 mW/sr), total strålende flux 50 mW, korte koblingstidene: 12 ns / 12 ns.

fra 50 stk per 1,30 EUR,
fra 100 stk per 1,10 EUR.

Datablad Osram SFH4556 PDF

1,50
Leveringsvekt: 0,29 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighetseffekt 5 mm infrarød LED, toppbølgelengde 950 nm, tyngdepunktbølgelengde 940 nm, synsvinkel 10 grader (±5°), strålingsintensitet min. 400 mW/sr, typ. 500 mW/sr, maks 800 mW/sr, total strålingsfluks 50 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 1,5 A, foroverspenning 1,5 V (ved 100 mA), 2,3 V (ved 1 A), koblingstider 11 ns / 11 ns. Som Osram SFH4546, men med smalere visningsvinkel og høyere strålingsintensitet. For laser tag-systemer optimal.

fra 50 stk per 1,30 EUR,
fra 100 stk per 1,10 EUR.

Datablad OSRAM SFH4545 PDF

1,50
Leveringsvekt: 0,267 g

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Osram SFH4511 - GaAs kraft 5 mm infrarød LED, peak bølgelengde 950 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), strålende intensitet >63 (type 150) mW/sr på 100 mA, 1200 mW/sr på 1 A, total strålende flux 22 mW, videresende strøm / bølge strøm 100 mA / 3 A, fram spenning 1,3 V / 2,3 V ved 100 mA / 1 A, koplingstider 500 ns / 500 ns.

fra 50 stk per 0,90 EUR,

fra 100 stk per 0.85 EUR.

Datablad Osram SFH4511 PDF

0,95

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy effekt, høy hastighet 870nm IR LED (infrarød sender) i 5mm Ni-belagt metall pakke med glasslinse (TO). Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), effekt (total strålende flux) typ. 6,5 mW @ 50 mA, frem strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, videresende spenning typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, cut-off frekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-TO-8NJ2 PDF

3,00

Osram SFH4501 - Høyhastighets GaAs kraft 5 mm infrarød LED, peak bølgelengde 950 nm, visningsvinkel 14 grader (±7°), strålende intensitet min. 63 mW/sr, typ. 110 mW/sr, total strålende flux 40 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,2 A, frem spenning 1,5 V / 3,2 V, bytte ganger 10 ns / 10 ns. Ikke lenger produsert! Avviklet. Vi anbefaler å bruke LED Osram SFH4545 med lignende parametre.

Datablad OSRAM SFH4501 PDF

1,25

Osram SFH4502 - Høyhastighets GaAs-effekt 5 mm infrarød LED, toppbølgelengde 950 nm, visningsvinkel 36 grader (±18°), strålingsintensitet >25 mW/sr (typ. 60 mW/sr), total strålingsfluks 40 mW, fremstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,2 A, fremspenning 1,5 V / 3,2 V, koblingstider 10 ns / 10 ns. Produseres ikke lenger! Avviklet. Vi anbefaler bruk av lysdioder Osram SFH415 eller Vishay TSAL6200 med lignende parametere.

Datablad Osram SFH4502 PDF

1,15

Høy hastighet makt 5 mm GaAIAs infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålende intensitet 230 mW/sr, total strålende flux 55 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, videresende spenning 1.5 V / 2.3 V, rise / fall tid 30 ns / 13 ns (cut-off frekvens 18 MHz), ROHS. Som Vishay TSHG6200, men med økt strålingsintensitet (typ. 230 mW/sr i stedet for 160 mW/sr) og total strålende fluks (typ. 55 mW i stedet for 50 mW). Som Vishay TSHG5210, men uten propp (stand-off).

fra 10 stk pr 0,70 EUR,
fra 100 stk pr 0,60 EUR,
fra 1000 stk pr 0,50 EUR.

Datablad Vishay TSHG6210 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet GaAlAs strøm 3 mm infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 26 grader (±13°), strålende intensitet ≥40 mW/sr (type 70 mW/sr) maks. 200 mW/sr, total strålende flux 50 mW, videresende strøm 100 mA, bølge strøm 1,5 A, fram spenning 1,5 V / 2,4 V, koplingstider 12 ns / 12 ns.

fra 50 stk per 0,70 EUR,
fra 100 stk per 0.65 EUR.

Datablad Osram SFH4350 PDF

1,00
Leveringsvekt: 0,167 g

Høy hastighet 5 mm GaAIAs infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålende intensitet 160 mW/sr, total strålende flux 50 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsStrøm 1 A, videresende spenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / fall bytte ganger 20 ns / 13 ns (cut-off frekvens 20 MHz), ROHS. Som Vishay TSHG5210, men uten propp og med økt strålingsintensitet (160 mW/sr i stedet for 90 mW/sr). Vi anbefaler å bruke Vishay TSHG6210 med enda bedre parametere (strålingsintensitet 230 mW/sr, total strålende effekt 55 mW).

minst 10 stk.     0,70 € hver,
minst 100 stk.     0,60 € hver,
minst 1 000 stk.     0,50 € hver.

Datablad Vishay TSHG6200 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighets GaAs-effekt 5 mm infrarød LED, toppbølgelengde 950 nm, visningsvinkel 8 grader (±4°), strålingsintensitet min. 63 mW/sr, type. 250 mW/sr, total strålingsfluks 40 mW, fremstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 2,2 A, fremspenning 1,5 V / 3,2 V, koblingstider 10 ns / 10 ns. Produseres ikke lenger! Avviklet. Vi anbefaler bruk av lysdioder Osram SFH4545 med lignende parametere.

Datablad Osram SFH4503 PDF

0,95

Høy effekt 870nm IR LED (infrarød emitter) i 5mm Ni-belagt metallpakke TO med glasslins. Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 10 grader (±5°), effektutgang (total strålingsstrøm) min. 7 mW, typ. 10 mW @ 50 mA, framstrøms DC 100 mA, puls fremstrøm 1 A, spenning forover typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, avskjæringsfrekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-TO-10NNPDF

3,00

Høyhastighetseffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 870 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålingsintensitet 180 mW/sr, total strålingsfluks 50 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, fremspenning 1,5 V / 2,3 V, koblingstider for stigning/fall 15 ns / 15 ns (grensefrekvens 24 MHz), ROHS. Produseres ikke lenger! Avviklet. Vi anbefaler å bruke LED Vishay TSFF5210 med de samme parameterne, men med stopper.

Datablad Vishay TSFF6210 PDF

0,99

Høy hastighet 5 mm GaAIAs infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkel 36 grader (±18°), strålende intensitet 90 mW/sr, total strålende flux 55 mW, frem strøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, videresende spenning 1,3 V / 2,3 V, stige tid 30 ns, fall tid 13 ns (cut-off frekvens 18 MHz), ROHS. Som Vishay TSHG5410, men uten propp (stand-off). Mulig erstatning: Osram SFH4556.

fra 10 stk pr 1,49 EUR,
fra 100 stk per 1,39 EUR.

Datablad Vishay TSHG6410 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet strøm 5 mm GaAlAs dobbel hetero (DH) infrarød LED, peak bølgelengde 850 nm, visningsvinkelen 44 grader (±22°), strålende intensitet min. 40 mW/sr, typ. 70 mW/sr, max. 200 mW/sr, total strålende flux 50 mW, frem 100 mA, strømbølge 1 A, frem spenning 1,3 V / 2,3 V, stigning tid / høst tid 20 ns / 13 ns (cut-off frekvens 20 MHz). Mulig erstatning: Osram SFH4556.

fra 10 stk per 0,75 EUR,
fra 100 stk pr 0,60 EUR,
fra 500 stk pr 0,50 EUR,
fra 1000 stk per 0,40 EUR.

Datablad Vishay TSHG6400 PDF

0,85

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet effekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, peak bølgelengde 830 nm, ser vinkel 20 grader (±10°), strålende intensitet 180 mW/sr, total strålende flux 50 mW, fremoverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, fremover spenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / fall bytter ganger 20 ns / 13 ns (cut-off frekvens 18 MHz). Som Vishay TSHG8400, men med smalere innsynsvinkel og høyere strålende intensitet.

fra 50 stk per 0,89 EUR,
fra 100 stk per 0,79 EUR,
fra 500 stk per 0,69 EUR,
fra 1000 stk per 0,59 EUR,
fra 4000 stk per 0.49 EUR.

 

Datablad Vishay TSHG8200 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet effekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, peak bølgelengde 830 nm, ser vinkel 44 grader (±22°), strålende intensitet 70 mW/sr, total strålende flux 50 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, fremover spenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / fall bytter ganger 20 ns / 13 ns (cut-off frekvens 18 MHz). Som Vishay TSHG8200, men med bredere synsvinkel og mindre strålende intensitet.

minst 50 stk.     0,89 € hver
minst 100 stk.     0,79 € hver
minst 500 stk.     0,69 € hver
minst 1 000 stk.     0,59 € hver
minst 4 000 stk.     0,49 € hver 

Datablad Vishay TSHG8400 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighetseffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, IRDA, topp bølgelengde 890 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålingsintensitet 180 mW/sr, total strålingsfluks 50 mW, foroverstrøm 100 mA, topp fremoverstrøm 200 mA, overspenningsstrøm 1,5 A, fremspenning 1,4 V / 2,3 V, stigning / fall koblingstider 30 ns / 30 ns (grensefrekvens 12 MHz), ROHS. Som Vishay TSHF6210, men med stopper.

fra 10 stk per 0,70 EUR,
fra 100 stk per 0,60 EUR,
fra 1000 stk per 0,50 EUR,
fra 10 000 stk per 0,30 EUR.

Datablad Vishay TSHF5210 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighets effekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, IRDA, toppbølgelengde 890 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålingsintensitet 180 mW/sr, total strålingsstrøm 50 mW, framstrøm 100 mA, spolstrøm 200 mA, strømstrøm 1,5 A, Forspenning 1,4 V / 2,3 V, stigning / fall-brytingstider 30 ns / 30 ns (avskjæringsfrekvens 12 MHz), ROHS. Som Vishay TSHF5210, men uten stopp.

fra 10 stk per 0,70 EUR,
fra 100 stk per 0,60 EUR,
fra 1000 stk per 0,50 EUR.

Datablad Vishay TSHF6210 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighetseffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 870 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålingsintensitet 180 mW/sr, total strålingsfluks 50 mW, foroverstrøm 100 mA, toppstrøm fremover 200 mA , overspenningsstrøm 1 A, fremspenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / fall koblingstider 15 ns / 15 ns (grensefrekvens 24 MHz), ROHS. Som Vishay TSFF6210, men med stopper (stand-off). Som Vishay TSFF5410, men med smalere vinkel og høyere strålingsintensitet.

fra 10 stk per 0,89 EUR,
fra 100 stk per 0,79 EUR.

Datablad Vishay TSFF5210 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighetseffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, IRDA, toppbølgelengde 890 nm, visningsvinkel 44 grader (±22°), strålingsintensitet 70 mW/sr, total strålingsfluks 50 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 1,5 A, foroverspenning 1,4 V / 2,3 V, stigning / fall koblingstider 30 ns / 30 ns (grensefrekvens 12 MHz), ROHS. Som Vishay TSHF5410, men uten stopper (stand-off).

fra 10 stk per 0,70 EUR,
fra 100 stk per 0,60 EUR,
fra 1000 stk per 0,50 EUR.

Datablad Vishay TSHF6410 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighetseffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, topp bølgelengde 870 nm, seevinkel 44 grader (±22°), strålingsintensitet 70 mW/sr, total strålingsstrøm 50 mW, fremstrøm 100 mA, topp fremadstrøm 200 mA, bølgedrøm 1 A, forspenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / fall switching ganger 15 ns / 15 ns (avstandsfrekvens 24 MHz), ROHS. Som Vishay TSFF5210, men med bredere vinkel og mindre strålingsintensitet.

Datablad Vishay TSFF5410 PDF

0,99

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighetseffekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 850 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålingsintensitet 230 mW/sr, total strålingsfluks 55 mW, foroverstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, fremspenning 1,5 V / 2,3 V, koblingstider for stigning/fall 20 ns / 13 ns (grensefrekvens 20 MHz), ROHS. Som Vishay TSHG6210, men med stopper (stand-off). Som Vishay TSHG5410, men med smalere visningsvinkel og høyere strålingsintensitet.

fra 100 stk per 0,70 EUR,
fra 500 stk per 0,60 EUR,
fra 1000 stk per 0,50 EUR,
fra 2000 stk per 0,40 EUR.

Datablad Vishay TSHG5210 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høyhastighets effekt 5 mm GaAlAs infrarød LED, toppbølgelengde 850 nm, synsvinkel 36 grader (±18°), strålingsintensitet 90 mW/sr, total strålefluss 55 mW, framstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 1 A, fremspenning 1,5 V / 2,3 V, stigning / falltid 30 ns / 13 ns (cut-off frekvens 18 MHz), ROHS. Som Vishay TSHG6410, men uten stopp (stand-off). Som Vishay TSHG5210, men med bredere synsvinkel og mindre strålende intensitet.

Fra 100 stk per 0,70 EUR,
Fra 500 stk per 0,60 EUR,
Fra 1000 stk per 0,50 EUR,
Fra 2000 stk pr 0,40 EUR.

Datablad Vishay TSHG5410 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Høy hastighet strøm 5 mm GaAlAs infrarød LED, IRDA, peak bølgelengde 890 nm, visningsvinkel 44 grader (± 22°), strålende intensitet 70 mW/sr, total strålende flux 50 mW, fremoverstrøm 100 mA, toppstrøm fremover 200 mA, overspenningsstrøm 1,5 A, frem spenning 1,4 V / 2,3 V, stige / fall koblingstider 30 ns / 30 ns (cut-off frekvens 12 MHz), ROHS. Som Vishay TSHF6410, men med propp (stand-off).

fra 10 stk per 0,70 EUR,
fra 100 stk pr 0,60 EUR,
fra 1000 stk per 0,50 EUR.

Datablad Vishay TSHF5410 PDF

0,80

På lager
kan sendes innen 2-3 dager

Osram SFH4512 - GaAs kraft 5 mm infrarød LED, topp bølgelengde 950 nm, visningsvinkel 20 grader (±10°), strålingsintensitet >20 mW/sr (typ. 40 mW/sr) ved 100 mA, total stråling fluks 20 mW, fremstrøm 100 mA, overspenningsstrøm 3 A, fremspenning 1,3 V / 1,9 V ved 100 mA / 1 A, koblingstider 500 ns / 500 ns.

fra 50 stk per 0,90 EUR,
fra 100 stk per 0,85 EUR.

Datablad Osram SFH4512 PDF

0,95

Høy effekt, høy hastighet 870nm 5mm IR LED (infrarød sender). Peak bølgelengde 870 nm, visningsvinkel 24 grader (±12°), effekt (total strålende flux) min. 12 mW, typ. 16 mW @ 50 mA, forward strøm DC 100 mA, puls frem strøm 1 A, frem spenning typ. 1,55 V, maks. 2,0 V @ 50 mA, cut-off frekvens 12 MHz.

Datablad IR-870-524N1 PDF

3,00
1 - 30 av 40 resultater