Udskriv

Standardfortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
 
— Til

Reitsport-Vetter Carola Vetter

Gibitzenhofstrasse 43

90443 Nürnberg

Fax: 0911-4805766

E-Mail: info@reitsport-vetter.com

 
— Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*)købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 
 
— Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 
— Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 
— Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 
— Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 
— Dato
 

(*) Det ikke-relevante udstreges