Fortrydelsesret

Vejledning om fortrydelsesret


Fortrydelsesret


De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.


Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.


For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os
(Carola Vetter, Gibitzenhofstrasse 43, 90443 Nürnberg, info@reitsport-vetter.com, Telefon 0049-911-4807074, 0049-911-4805766) Deres beslutning om at gøre fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelses fristen er udløbet.


Følger af fortrydelse


Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtryk
keligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt doku
mentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst
De returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra
den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.


De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.


De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
 
— Til

Reitsport-Vetter Carola Vetter

Gibitzenhofstrasse 43

90443 Nürnberg

Fax: 0911-4805766

E-Mail: info@reitsport-vetter.com

 
— Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*)købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 
 
— Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 
— Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 
— Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 
— Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 
— Dato
 

(*) Det ikke-relevante udstreges