Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van reitsport-vetter.com en op alle met u gesloten overeenkomsten.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. reitsport-vetter.com behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 reitsport-vetter.com is als volgt bereikbaar: E-mail: 24 uur per dag via e-mail info@reitsport-vetter.com Telefoon: 0049-911-4807074 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van reitsport-vetter.com en Afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door reitsport-vetter.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Bestellen

3.1 Bestellingen kunnen via de internetsite reitsport-vetter.com worden geplaatst.

3.2 Er is geen minimum bestelbedrag. reitsport-vetter.com heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of eenmalige machtiging, te verbinden.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat reitsport-vetter.com uw bestelling in behandeling heeft genomen.

4 Veilen

4.1 De veiling is geautomatiseerd. We behouden ons het recht op het niet leveren van de geveilde artikelen in de hierna te noemen situaties.

1) Als gevolg van een storing in de prijsteller van de veiling.

2) Indien het artikel niet meer binnen 3 weken leverbaar is, doordat er meer verkocht is dan verwacht en we het artikel niet meer tijdig geleverd kunnen krijgen door onze leveranciers.

5 Prijzen

5.1 De in de laatst verschenen internetpagina van reitsport-vetter.com vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

5.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is reitsport-vetter.com bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

5.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6 Levering

6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

6.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico.

6.3 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

6.4 De door Ruitersport.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van reitsport-vetter.com , totdat u aan al uw (betaling’s) verplichtingen heeft voldaan.

8 Niet goed, Geld Terug Garantie

8.1 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd product besteld, dan kunt u de producten binnen 7 dagen in de originele verpakking, schoon, vrij van paardenhaar, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen.

8.2 Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van een kopie van de factuur, uw bank- of gironummer en de reden van retour.

8.3 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

8.4 Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bank- of girorekening. De door reitsport-vetter.com in rekening gebrachte verzendkosten worden ingehouden op het terug te storten bedrag.

9 Garantie

9.1 De garantie omvat fabrieks- en of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage en producten gemaakt van rubber niet onder de garantiebepaling.

9.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij reitsport-vetter.com worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.