Afdrukken

Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

 

Reitsport-Vetter Carola Vetter

Gibitzenhofstrasse 43

90443 Nürnberg

Fax: 0911-4805766

E-Mail: info@reitsport-vetter.com

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en)

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

— Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.