Skriv ut

Ångerblankett

Ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas ba ra om du vill frånträda avtalet)

— Till:

Reitsport-Vetter

Happy-Horse-Riding-Equipment

Gibitzenhofstrasse 43

D - 90443 Nürnberg

— Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende föl- jande varor (*) / tjänster (*)

 

— Beställdes den (*)/mottogs den (*)

 

— Konsumentens namn (*) / konsumenternas namn (*):

 

— Konsumentens adress (*) / konsumenternas adress (*):

 

— Konsumentens underskrift (*) / konsumenternas underskrift (*) (endast om denna blan- kett fylls i på papper)

 

— Datum:

 

[*] Stryk det som inte är tillämpligt.