Ukrajins’ki narodni balady Zachidnoho Polissja (zahal’noukrajins’kyj kontekst i rehional’na svojeridnist’) / Українські народні балади Західного Полісся (загальноукраїнський контекст і регіональна своєрідність)

Artikel-Nr.: 11_28_007
12,00

Preis inkl. MwSt.Larysa Semenjuk / Лариса Семенюк | 978-966-600-404-1 | Veza, Volyn. nac. un-tu im. Lesi Ukrajinky / Вежа, Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки | 2009 | 174 S. | Luc’k / Луцьк

Weitere Produktinformationen

Verlag Veza, Volyn. nac. un-tu im. Lesi Ukrajinky / Vezha, Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky / Вежа, Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки
Autor Larysa Semenjuk / Larysa Semeniuk / Лариса Семенюк
Stadt Luc’k / Luts’k / Луцьк
Seiten 174 S.
ISBN 978-966-600-404-1
Detail /// ///

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch diese Produkte gekauft

Lager’ smerti Osvencim: zivye svidetel’stva Belarusi
37,00 *
Novye slova i ich znacenija v sovremennych gazetnych tekstach (kratkij slovar’-spravocnik)
26,00 *
Chresty istorycnoji Volyni IX-XX st.
22,00 *
Knіzna-epіhramatycnaja paezіja Vjalіkaha Knjastva Lіtouskaha XVI st. u kanteksce antycnaj tradycyі
29,00 *
Kul’tura Ukrajiny v hlobalizacijno-cyvilizacijnomu vymiri (istoryko-metodolohicni aspekty)
32,00 *
*
Preise inkl. MwSt.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Bücher, Ethnographie, Musik, Sprachwissenschaft