Drucken

Sprachwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
121 - 150 von 355 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 15_21_007
"Разом - сила!": риторика українського спротиву : Соціолінгвістичні есеї  / Trac, Nadija / Трач, Надія | 978-617-7023-27-1 | Klio / Кліо | 2015 | 144 S. | Kyjiv / Київ
36,00 *
Artikel-Nr.: 16_41_014
Словник дієслівного керування / Larysa Kolibaba, Valentyna Fursa / Лариса Колібаба, Валентина Фурса | 978-966-06-0734-7 | Lybid’ / Либідь | 2017 | 656 S. | Kyjiv / Київ
46,00 *
Artikel-Nr.: 17_28_029
Словник української мови у 20-ти томах : Том 7 : Квартал - Кяхтинський / / | 978-966-02-8117-2 (Т.7); 978-966-00-1050-5 | Naukova dumka / Наукова думка | 2016 | 912 S., Grossformat | Kyjiv / Київ
98,00 *
Artikel-Nr.: 20_12_026
Складні прикметники поетичної мови XX століття / Rud’, Ol’ha / Рудь, Ольга | 978-966-698-297-4 | Sums’kyj derzavnyj pedahohicnyj universytet im. A. S. Makarenka   / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка   | 2020 | 248 S. | Sumy / Суми
36,69 *
Artikel-Nr.: 13_22_043
Словник московсько-український / V. Dubrovs’kyj / В. Дубровський | 978-966-1673-15-0 | KMM / КММ | 2013 | 464 S. | Kyjiv / Київ
32,00 *
Artikel-Nr.: 14_36_009

Кримските българи: етнос, език, етнонимия, ономастика, просопографии / Marijana Parzulova / Марияна Парзулова | 978-966-2907-61-2 | Druk / Друк | 2007 | 274 S. | Odessa / Одесса

56,00 *
Artikel-Nr.: 14_15_030

Іnvektyvy v ukrajins’kij movi / Інвективи в українській мові / S. V. Formanova / Vydavnycyj dim Dmytra Buraho/ Kyjiv/ 2012 / 336 S. /  ISBN 978-966-489-151-3

У монографії представлено аналіз і характеристику української інвективи, систематизовано й узагальнено лінгвістичні розвідки у цій галузі, схарактеризовано інвективу як мовленнєвий жанр і як тип мовлення, подано тлумачення інтелектуальної інвективи, описано інвективу в гендерному аспекті, проаналізовано прокльони як національно-специфічний різновид інвективи, з'ясовано мовленнєві особливості неформально-молодіжних угруповань, а також проаналізовано причини вживання інвективи. /  U monohrafiji predstavleno analiz i charakterystyku ukrajins’koji invektyvy, systematyzovano j uzahal’neno linhvistycni rozvidky u cij haluzi, scharakteryzovano invektyvu jak movlennjevyj zanr i jak typ movlennja, podano tlumacennja intelektual’noji invektyvy, opysano invektyvu v hendernomu aspekti, proanalizovano prokl’ony jak nacional’no-specyficnyj riznovyd invektyvy, z'jasovano movlennjevi osoblyvosti neformal’no-molodiznych uhrupovan’, a takoz proanalizovano prycyny vzyvannja invektyvy.

30,00 *
Artikel-Nr.: 17_11_024
Край Донецкий : краткий топонимический словарь Донецкой области / Brodjanoj, A. V. / Бродяной, А. В. | 978-966-2035-05-6 | Brodjanoj, A. V. / Бродяной, А. В. | 2016 | 192 S. | Vradievka / Врадиевка
39,00 *
Artikel-Nr.: 16_18_017
Гендер: мова, свідомість, комунікація / Stavyc’ka, Lesja Oleksijivna / Ставицька, Леся Олексіївна | 978-966-1673-31-0 | Іnstytut ukrajins’koji movy NAN Ukrajiny   / Інститут української мови НАН України   | 2015 | 438 S. | Kyjiv / Київ
30,00 *
Artikel-Nr.: 19_06_040

ІХ Міжнародний конгрес україністів.Мовознавство. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України) / S. Pyrozkov, A. Zahorodnij, H. Skrypnyk / С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник | 978-966-02-8644-3 (загальний), 978-966-02-8645-0 | Іnstytut mystectvoznavstva, fol’klorystyky ta etnolohiji im. M. T. Ryl’s’koho / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського | 2018 | 716 S. | Kyjiv / Київ

54,00 *
Artikel-Nr.: 18_07_014
Українсько-циганський словник : діалект Середнього Подніпров'я / Oleksij Danilkyn / Олексій Данілкин | 978-966-97710-0-1 | Cerkas’ke zemljactvo "Sevcenkiv kraj" / Черкаське земляцтво "Шевченків край" | 2017 | 230 S., Taschenformat | Kyjiv / Київ
26,00 *
Artikel-Nr.: 11_23_008

Відображення історії та культури народу в словотворенні / Red. N.F. Klymenko / Ред. Н.Ф. Клименко | 978-966-489-059-2 | Vydavnycyj dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2010 | 472 S. | Kyjiv / Київ

73,00 *
Artikel-Nr.: 18_07_019
Переклад. Культура. Ідентичність / Cerednycenko O.І. / Чередниченко О.І. | 978-617-632-077-7 | Zaslavs’kyj O.Ju. / Заславський О.Ю. | 2018 | 223 S. | Kyjiv / Київ
30,00 *
Artikel-Nr.: 18_02_017
Словник невідмінюваних в українській мові іменників / Mychajlo Sjus’ko / Михайло Сюсько | 978-966-176-072-0 | Grazda / Ґражда | 2017 | 217 S. | Uzhorod / Ужгород
22,00 *
Artikel-Nr.: 20_03_002
Українське слово у вимірах сьогодення. Видання друге, істотно доповнене / Horodens’ka Kateryna Hryhorivna / Городенська Катерина Григорівна | 978-966-1673-43-3 | Kompanija "Media majster" / Компанія "Mедіа майстер" | 2019 | 208 S. | Kyjiv / Київ
24,00 *
Artikel-Nr.: 19_01_017
Прикосновение к топонимике Перекопа: Справочник / Kruzko L.P., Kruzko L.L. / Кружко Л.П., Кружко Л.Л. | 978-5-6040065-4-2 | N.Orianda / Н.Орiанда | 2018 | 152 S. Grossformat | Simferopol’ / Симферополь
72,00 *
Artikel-Nr.: 17_28_045
Лінгвістична відносність і проблеми перекладу філософської термінології: лінгвокогнітивний підхід / Kudrjavceva N.S. / Кудрявцева Н.С. | 978-966-489-413-2 | Vydavnycyj dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2017 | 460 S. | Kyjiv / Київ
33,00 *
Artikel-Nr.: 18_07_024
Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови  / Popovs’kyj Anatolij / Поповський Анатолій | 978-966-383-863-2 | Lira / Ліра | 2017 | 324 S. | Dnipro / Дніпро
32,00 *
Artikel-Nr.: 13_30_064
На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / vidp. red. P.Ju. Hrycenko / відп. ред. П.Ю. Гриценко | 978-966-1673-10-5 | Іn-t ukrajins’koji movy, Vydav. dim Dmytra Buraho  / Ін-т української мови, Видав. дім Дмитра Бураго  | 2011 | 278 S. | Kyjiv / Київ
56,00 *
Artikel-Nr.: 20_02_003
Український правопис. Нова редакція / Je. Maznicenko / Є. Мазніченко | 978-966-00-1728-3 | Naukova dumka / Наукова думка | 2019 | 392 S. | Kyjiv / Київ
33,00 *
Artikel-Nr.: 18_11_029
Українська мова на осі часу : збірник наукових праць на пошану члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука / upor. H.V. Voronyc. N.V. Purjajeva / упор. Г.В. Воронич. Н.В. Пуряєва | 978-966-1673-37-2 | Vydavnycyj dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2017 | 556 S. | Kyjiv / Київ
43,00 *
Artikel-Nr.: 17_11_014
Територія мови Тараса Шевченка / S.Ja. Jermolenko / С.Я. Єрмоленко | 978-966-489-356-2 | Vydavnycyj dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2016 | 348 S. | Kyjiv / Київ
30,00 *
Artikel-Nr.: 17_11_019
Простір і час в українській фразеології / Petro Redin / Петро Редін | 978-617-7470-31-0 | Drukarnja Madryd / Друкарня Мадрид | 2017 | 156 S. | Charkiv / Харків
32,00 *
Artikel-Nr.: 13_32_013
Культура слова. Збірник наукових праць. Випуск 77 / / | 0201-419 | Іnstytut ukrajins’koji movy NAN Ukrajiny, Vydavnycyj Dim Dmytra Buraho / Інститут української мови НАН України, Видавничий Дім Дмитра Бураго | 2012 | 200 S. | Kyjiv / Київ
36,00 *
Artikel-Nr.: 18_09_017
Граматичні системи. Феноменологічний підхід / V.A.Syrokov ta in. / В.А.Широков та ін. | 978-966-00-1624-8 | Naukova dumka / Наукова думка | 2018 | 312 S. | Kyjiv / Київ
31,00 *
Artikel-Nr.: 16_30_001
Слов'янська міфологія в українській фразеології / Іryna Cybor / Ірина Чибор | 978-617-7122-54-7 | Vydavec’ Oleh Filjuk / Видавець Олег Філюк | 2016 | 352 S. | Kyjiv / Київ
28,00 *
Artikel-Nr.: 16_39_008
Мовні стереотипи із сенсорним компонентом в українській лінгвокультурі / Tetjana Semasko / Тетяна Семашко | 978-617-7289-16-5 | Art Ekonomi / Арт Економі | 2016 | 544 S. | Kyjiv / Київ
37,00 *
Artikel-Nr.: 16_39_004
Динамічні процеси у прийменниковій системі української літературної мови кінця XIX - початку XXI сторіч  / Balaban H. / Балабан Г. | 978-966-489-349-4 | Vydavnycyj dim Dmytra Buraho / Видавничий дім Дмитра Бураго | 2016 | 324 S. | Kyjiv / Київ
29,00 *
Artikel-Nr.: 16_28_023
Мовні війни : Міф про "зіпсованість" української мови  / Selezn’ov, Volodymyr / Селезньов, Володимир | 978-617-690-422-9 | Vivat / Віват | 2016 | 256 S. | Charkiv / Харків
25,00 *
Artikel-Nr.: 16_02_001
Новий великий німецько-український економічний словник / M. V. Syvak / М. В. Сивак | 978-966-484-019-1 | Nacional’nyj bank Ukrajiny. / Національний банк України. | 2008 | 1515 S. | Kyjiv / Київ
72,00 *
*
Preise inkl. MwSt.
121 - 150 von 355 Ergebnissen