Atomna fizyka: Pidrucnyk. (Klasycna ta sucasna fizyka). / Атомна фізика: Підручник. (Класична та сучасна фізика).


Atomna fizyka: Pidrucnyk. (Klasycna ta sucasna fizyka). / Атомна фізика: Підручник. (Класична та сучасна фізика).

Artikel-Nr.: 11_01_212
32.00

Preis inkl. MwSt.Bilyj, M. / Білий, М. | 978-966-346-556-2 | Znannja / Знання | 2009 | 559 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Znannja / Znannia / Знання
Autor Bilyj, M. / Bilyi, M. / Білий, М.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 559 S.
ISBN 978-966-346-556-2
Detail Найважливіша особливість підручника полягає в тому, що автори головну увагу приділяють розгляду та систематизації експериментального матеріалу, що лежить в основі сучасних уявлень про будову атома. Елементи квантової механіки — рівняння Шредінгера та ряд його додатків — викладаються у обсязі, необхідному для розуміння найважливіших закономірностей у спектрах атомів, молекул та кристалів. Висвітлено питання інтерференції атомних станів та динаміки спектроскопічних переходів. Детально розглядаються досягнення фізики лазерів та фізики твердого тіла. /// Najvazlyvisa osoblyvist’ pidrucnyka poljahaje v tomu, sco avtory holovnu uvahu prydiljajut’ rozhljadu ta systematyzaciji eksperymental’noho materialu, sco lezyt’ v osnovi sucasnych ujavlen’ pro budovu atoma. Elementy kvantovoji mechaniky — rivnjannja Sredinhera ta rjad joho dodatkiv — vykladajut’sja u obsjazi, neobchidnomu dlja rozuminnja najvazlyvisych zakonomirnostej u spektrach atomiv, molekul ta krystaliv. Vysvitleno pytannja interferenciji atomnych staniv ta dynamiky spektroskopicnych perechodiv. Detal’no rozhljadajut’sja dosjahnennja fizyky lazeriv ta fizyky tverdoho tila. /// Naivazhlyvisha osoblyvist’ pidruchnyka poliahaie v tomu, shcho avtory holovnu uvahu prydiliaiut’ rozhliadu ta systematyzatsii eksperymental’noho materialu, shcho lezhyt’ v osnovi suchasnykh uiavlen’ pro budovu atoma. Elementy kvantovoi mekhaniky — rivniannia Shredinhera ta riad ioho dodatkiv — vykladaiut’sia u obsiazi, neobkhidnomu dlia rozuminnia naivazhlyvishykh zakonomirnostei u spektrakh atomiv, molekul ta krystaliv. Vysvitleno pytannia interferentsii atomnykh staniv ta dynamiky spektroskopichnykh perekhodiv. Detal’no rozhliadaiut’sia dosiahnennia fizyky lazeriv ta fizyky tverdoho tila.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Physik