Mova – krasa i syla: Suspil’no-kreatyvna rol’ ukrajins’koji movy v XІ – seredyni XIX st. / Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ – середині ХІХ ст.


Mova – krasa i syla: Suspil’no-kreatyvna rol’ ukrajins’koji movy v XІ – seredyni XIX st. / Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ – середині ХІХ ст.

Artikel-Nr.: 11_01_277
18.00

Preis inkl. MwSt.Farion, І. / Фаріон, І. | 978-966-553-919-3 | Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Видавництво Львівської політехніки | 2010 | 212 S. | L’viv / Львів

Weitere Produktinformationen

Verlag Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky / Видавництво Львівської політехніки
Autor Farion, І. / Farion, І. / Фаріон, І.
Stadt L’viv / L’viv / Львів
Seiten 212 S.
ISBN 978-966-553-919-3
Detail Це дослідження перше в українському мовознавстві, у якому взаємини між мовою і людиною, мовою і нацією, мовою і державою розглянуто в онтологічно-діяхронному розтині: мова не лише передумова буття людини і суспільства – вона основа його творення впродовж століть (від ХI до середини ХIХ). Унікальність і феноменальність української ситуації у тому, що не держава була на сторожі мови, а мова забезпечила собою всі можливості для відродження нації та держави. Цей феномен криється у метафоричному понятті мови як "краси і сили". "Краса" – це найвідкритіший звуковий бік мови, а "сила" – це її суспільно-креативна роль в українському націє- та державотворенні. Краса і сила мови – це те, що "двигнуло з упадку ту масу, якій, бачилося, не було рятунку" (І. Франко). /// Ce doslidzennja perse v ukrajins’komu movoznavstvi, u jakomu vzajemyny miz movoju i ljudynoju, movoju i nacijeju, movoju i derzavoju rozhljanuto v ontolohicno-dijachronnomu roztyni: mova ne lyse peredumova buttja ljudyny i suspil’stva – vona osnova joho tvorennja vprodovz stolit’ (vid XI do seredyny XIX). Unikal’nist’ i fenomenal’nist’ ukrajins’koji sytuaciji u tomu, sco ne derzava bula na storozi movy, a mova zabezpecyla soboju vsi mozlyvosti dlja vidrodzennja naciji ta derzavy. Cej fenomen kryjet’sja u metaforycnomu ponjatti movy jak "krasy i syly". "Krasa" – ce najvidkrytisyj zvukovyj bik movy, a "syla" – ce jiji suspil’no-kreatyvna rol’ v ukrajins’komu nacije- ta derzavotvorenni. Krasa i syla movy – ce te, sco "dvyhnulo z upadku tu masu, jakij, bacylosja, ne bulo rjatunku" (І. Franko). /// Tse doslidzhennia pershe v ukrains’komu movoznavstvi, u iakomu vzaiemyny mizh movoiu i liudynoiu, movoiu i natsiieiu, movoiu i derzhavoiu rozhlianuto v ontolohichno-diiakhronnomu roztyni: mova ne lyshe peredumova buttia liudyny i suspil’stva – vona osnova ioho tvorennia vprodovzh stolit’ (vid KhI do seredyny KhIKh). Unikal’nist’ i fenomenal’nist’ ukrains’koi sytuatsii u tomu, shcho ne derzhava bula na storozhi movy, a mova zabezpechyla soboiu vsi mozhlyvosti dlia vidrodzhennia natsii ta derzhavy. Tsei fenomen kryiet’sia u metaforychnomu poniatti movy iak "krasy i syly". "Krasa" – tse naividkrytishyi zvukovyi bik movy, a "syla" – tse ii suspil’no-kreatyvna rol’ v ukrains’komu natsiie- ta derzhavotvorenni. Krasa i syla movy – tse te, shcho "dvyhnulo z upadku tu masu, iakii, bachylosia, ne bulo riatunku" (І. Franko).

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Sprachwissenschaft, Ukrainistik