Resursoznavstvo likars’kych roslyn / Ресурсознавство лікарських рослин

Artikel-Nr.: 11_29_039
22.00

Preis inkl. MwSt.Zuzuk B. M., Zuzuk L. B. / Зузук Б. М., Зузук Л. Б. | 978-966-382-236-5 | Nova Knyha / Нова Книга | 2009 | 144 S. | Vinnycja / Вінниця

Weitere Produktinformationen

Verlag Nova Knyha / Nova Knyha / Нова Книга
Autor Zuzuk B. M., Zuzuk L. B. / Zuzuk B. M., Zuzuk L. B. / Зузук Б. М., Зузук Л. Б.
Stadt Vinnycja / Vinnytsia / Вінниця
Seiten 144 S.
ISBN 978-966-382-236-5
Detail U persomu ukrajins’komu posibnyku iz resursoznavstva likars’kych roslyn vysvitleno sucasni problemy i metody obliku resursiv likars’kych roslyn, ekonomicni aspekty resursnych doslidzen’ ta zahotivli likars’koji roslynnoji syrovyny, uzahal’neno problemy vidtvorennja roslynnych resursiv, vazlyvych dlja farmaciji ta medycyny likars’kych roslyn. /// U pershomu ukrains’komu posibnyku iz resursoznavstva likars’kykh roslyn vysvitleno suchasni problemy i metody obliku resursiv likars’kykh roslyn, ekonomichni aspekty resursnykh doslidzhen’ ta zahotivli likars’koi roslynnoi syrovyny, uzahal’neno problemy vidtvorennia roslynnykh resursiv, vazhlyvykh dlia farmatsii ta medytsyny likars’kykh roslyn. /// У першому українському посібнику із ресурсознавства лікарських рослин висвітлено сучасні проблеми і методи обліку ресурсів лікарських рослин, економічні аспекти ресурсних досліджень та заготівлі лікарської рослинної сировини, узагальнено проблеми відтворення рослинних ресурсів, важливих для фармації та медицини лікарських рослин.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Bücher, Medizin, Pharmazie