Kryuja-Belarus’ u mіnulas’cі / Крыўя-Беларусь у мінуласьці


Kryuja-Belarus’ u mіnulas’cі / Крыўя-Беларусь у мінуласьці

Artikel-Nr.: 11_03_192
29,00

Preis inkl. MwSt.Stankevіc Jan / Станкевіч Ян | 83-60456-22-4 | 772 S. | Іnstytut belarusіstykі; Belaruskae hіstarycnae tavarystva

Weitere Produktinformationen

Seiten 772 S.
ISBN 83-60456-22-4
Detail У выданьні зьмяшчаюцца тэксты, якія былі ім і яго выдаўцамі апублікаваныя на беларускай мове з 1930 і да 1978 (іх падрабязнае бібліяграфічнае апісаньне даецца ў "Камэнтарох"), у тым ліку выдадзеныяпадчас другой сусьсветнай вайны на тэрыторыі, занятай нямецкімі войскамі, "Курс гісторыі Крывіі-Беларусі" (1941) і "Крыўя-Беларусь у мінуласьці" (1942). Гэтыя дзьве працы не ўтрымліваюць элемэнтаў нацысцкай прапаганды і таму публікуюцца без цэнзурных правак. /// U vydan’nі z’mjascajucca teksty, jakіja bylі іm і jaho vydaucamі apublіkavanyja na belaruskaj move z 1930 і da 1978 (іch padrabjaznae bіblіjahrafіcnae apіsan’ne daecca u "Kamentaroch"), u tym lіku vydadzenyjapadcas druhoj sus’svetnaj vajny na terytoryі, zanjataj njameckіmі vojskamі, "Kurs hіstoryі Kryvіі-Belarusі" (1941) і "Kryuja-Belarus’ u mіnulas’cі" (1942). Hetyja dz’ve pracy ne utrymlіvajuc’ elementau nacysckaj prapahandy і tamu publіkujucca bez cenzurnych pravak. /// U vydan’nі z’miashchaiutstsa teksty, iakіia bylі іm і iaho vydautsamі apublіkavanyia na belaruskai move z 1930 і da 1978 (іkh padrabiaznae bіblіiahrafіchnae apіsan’ne daetstsa u "Kamentarokh"), u tym lіku vydadzenyiapadchas druhoi sus’svetnai vainy na terytoryі, zaniatai niametskіmі voiskamі, "Kurs hіstoryі Kryvіі-Belarusі" (1941) і "Kryuia-Belarus’ u mіnulas’tsі" (1942). Hetyia dz’ve pratsy ne utrymlіvaiuts’ elementau natsystskai prapahandy і tamu publіkuiutstsa bez tsenzurnykh pravak.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Baltistik, Geschichte