Kartohrafujucy postkomunistycni kul’tury. Rosija ta Ukrajina v konteksti hlobalizaciji

Artikel-Nr.: 14_01_024
28,00

Preis inkl. MwSt.Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в контексті глобалізації / Vitalij Cernec’kyj / Віталій Чернецький | 978-966-8978-64-7 | Krytyka / Критика | 2013 | 430 S. | Kyjiv / Київ

Weitere Produktinformationen

Verlag Krytyka / Krytyka / Критика
Autor Vitalij Cernec’kyj / Vitalii Chernets’kyi / Віталій Чернецький
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 430 S.
ISBN 978-966-8978-64-7
Detail /// U porivnjal’nij istoryko-teoretycnij rozvidci profesor slavistyky i gendernych studij Majams’koho universytetu (Ohajo, SSA) istoryk literatury ta kina, krytyk i perekladac Vitalij Cernec’kyj, zalucajucy do obhovorennja dyskusiji pro postmodernizm, postkolonijalizm i postkomunizm, analizuje na materijali postsovjets’koji literatury, a takoz insych mystectv (architektury, zyvopysu, kina, performansu tosco) novi javysca i tendenciji v kul’turi Ukrajiny ta Rosiji, sco postaly vprodovz ostannich desjatyric XX – pocatku XXI stolittja, kartohrafuje jich i stavyt’ u scil’nyj kontekst sociokul’turnych transformacij. Kul’turna hlobalizacija i «druhyj svit», soc-art i mahicnyj realizm, karnaval i heterotopiji, koliziji tilesnosty ta seksual’nosty, gendernoho ta nacional’noho, zinocoho pys’ma ta kvir-estetyky – vse ce staje ob’jektom konceptual’no proryvnoho doslidzennja odnoho z cil’nych amerykans’ko-ukrajins’kych naukovciv pokolinnja 2000-ch. /// У порівняльній історико-теоретичній розвідці професор славістики і ґендерних студій Маямського університету (Огайо, США) історик літератури та кіна, критик і перекладач Віталій Чернецький, залучаючи до обговорення дискусії про постмодернізм, постколоніялізм і посткомунізм, аналізує на матеріялі постсовєтської літератури, а також інших мистецтв (архітектури, живопису, кіна, перформансу тощо) нові явища і тенденції в культурі України та Росії, що постали впродовж останніх десятиріч ХХ – початку XXI століття, картографує їх і ставить у щільний контекст соціокультурних трансформацій. Культурна глобалізація і «другий світ», соц-арт і магічний реалізм, карнавал і гетеротопії, колізії тілесности та сексуальности, ґендерного та національного, жіночого письма та квір-естетики – все це стає об’єктом концептуально проривного дослідження одного з чільних американсько-українських науковців покоління 2000-х.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Bücher, Politik, Zeitgeschichte, Politik, Zeitgeschichte