Drucken

Baltistik

Baltistik


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
31 - 60 von 102 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 12_40_069
Кніжна-эпіграматычная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI ст. у кантэксце антычнай традыцыі / Karpovіc, Hanna Anatol’euna / Карповіч, Ганна Анатольеўна | 978-985-7007-62-2 | Knіhazbor,Іnstytut Slavjanskaj Fіlalohіі Unіversіteta Maryі Kjury-Skladouskaj u Ljublіne, Pol’skі Іnstytut u Mіnsku / Кнігазбор,Інстытут Славянскай Філалогіі Універсітэта Марыі Кюры-Складоўскай у Любліне, Польскі Інстытут у Мінску | 2012 | 360 S. | Minsk / Минск
29,00 *
Artikel-Nr.: 13_03_011

Вялікае Княства Літоўскае і суседзі: Права. Вайна. Дыпламатыя / pad red.S.F.Sokala, A.M.Januskevіca / пад рэд.С.Ф.Сокала, А.М.Янушкевіча | 978-985-7014-40-8 | BІP - Іnstytut pravaznaustva / БІП - Інстытут правазнаўства | 2012 | 370 S. | Mіnsk / Мінск

39,00 *
Artikel-Nr.: 12_05_018
/ | | / ARCHE | 2011 | | Mіnsk / Мінск
24,00 *
Artikel-Nr.: 12_24_031
Великие князья Ольгерд и Кейстут (1341-1377) / Novosel’skij V.V. / Новосельский В.В. | 978-985-7019-10-6 | Elajda / Элайда | 2012 | 248 S. | Minsk / Минск
24,00 *
Artikel-Nr.: 12_33_023
История Великого Княжества Литовского от рождения до Люблинской Унии ( 1236-1569), или 333 года борьбы за возвышение и выживание: Темные десятилетия ( 1263-1316) / Novosel’skij V.V. / Новосельский В.В. | 978-985-7019-09-0 | Elajda / Элайда | 2012 | 224 S. | Minsk / Минск
27,00 *
Artikel-Nr.: 12_33_039
Великие князья Великого Княжества Литовского / Caropko V. / Чаропко В. | 978-985-01-0959-0 | Belarus’ / Беларусь | 2012 | 264 S. | Minsk / Минск
25,00 *
Artikel-Nr.: 13_03_019
История Великого княжества Литовского от рождения до Люблинской унии (1236 - 1569), или 333 года борьбы за возвышение и выживание : Великая война (1409 - 1411). Грюнвальдская битва / Novosel’skij V.V. / Новосельский В.В. | 978-985-7019-21-2 | Elajda / Элайда | 2012 | 404 S. | Mіnsk / Мінск
32,00 *
Artikel-Nr.: 13_06_065
Неизвестные страницы истории Белой Руси в документах и исследованиях (с древнейших времен до 1569 года) / sost. N.N.Malisevskogo / сост. Н.Н.Малишевского | 978-985-6365-32-7 | Il’in V.P. / Ильин В.П. | 2012 | 736 S. | Minsk / Мінск
28,00 *
Artikel-Nr.: 15_16_042
Baltai ir slavai : dvasinių kultūrų sankirtos = Балты и славяне : пересечения духовных культур  / Civjan, Tatjana / | 978-9955-589-99-0 | Versmė   / | 2015 | 427 S. | Vilnius /
38,00 *
Artikel-Nr.: 13_05_016
Прусы і яцвягі ранняга сярэднявечча: этнакультурныя трансфармацыі ў Верхнім Панямонні / Vіcjaz’ S.P. / Віцязь С.П. | 978-985-08-1503-3 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2012 | 411 S. | Minsk / Минск
31,00 *
Artikel-Nr.: 13_06_060

Литовско-русское государство в XIII - XVI вв. / Presnjakov A. E. / Пресняков А. Е. | 978-985-18-1210-9 | Charvest / Харвест | 2012 | 296 S. | Minsk / Минск

34,00 *
Artikel-Nr.: 13_39_038

Матэрыялы ІХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі", 18 - 19 красавіка 2013 г. / / | 978-985-7039-01-2 | / | 2013 | 261 S. | Minsk / Мінск

32,00 *
Artikel-Nr.: 13_28_002
Літаратура Вялікага Княства Літоўскага XVI — пачатку XVII ст.: феномен культурнага памежжа / Kavaleu S. / Кавалёў С. | 978-985-6976-72-1 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2011 | 344 S. | Mіnsk / Мінск
26,00 *
Artikel-Nr.: 13_24_010
Шляхта Магілёўскай губерні. Радаводы. Фасцыкул ІІІ. Артыкулы / Zalіvaka Aljaksandr / Залівака Аляксандр | 978-985-6958-59-8 | Enciklapedyks / Энциклапедыкс | 2013 | 276 S. | Minsk / Минск
32,00 *
Artikel-Nr.: 13_05_011
Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно / M. K. Ljubavskij / М. К. Любавский | 978-985-08-1502-6 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2012 | 397 S. | Minsk / Минск
26,00 *
Artikel-Nr.: 17_23_004
Становление антропонимической системы на полиэтнической территории (на примере белорусского ареала)  / Gurskaja, Julija Aleksandrovna / Гурская, Юлия Александровна | 978-985-552-590-6 | Pravo i ekonomika / Право и экономика | 2017 | 406 S. | Minsk / Минск
46,00 *
Artikel-Nr.: 13_06_061
По следам Литвы / Sit’ko Z. / Ситько З. | 978-985-18-1566-7 | Charvest / Харвест | 2012 | 224 S. | Minsk / Минск
26,00 *
Artikel-Nr.: 13_12_023
История Великого княжества Литовского от рождения до Люблинской унии (1236 — 1569), или 333 года борьбы за возвышение и выживание : Витовт — борьба за возвышение (1392 - 1408). Восточный клубок противоречий: Тамерлан, Тохтамыш, Эдигей. Битва на Ворскле... / Novosel’skij V.V. / Новосельский В.В. | 978-985-7019-22-9 | Elajda / Элайда | 2013 | 324 S. | Minsk / Мінск
36,00 *
Artikel-Nr.: 13_20_027
Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага. Ад пачатку гаспадарства да каралеўства Літвы і Русі (1248—1341 гг.) / Kraucevіc Aljaksandr / Краўцевіч Аляксандр | 978-83-7893-132-4 | Haradzenskaja bіblіjateka—Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu / Гарадзенская бібліятэка—Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu | 2013 | 186 S. | Harodnja— Wrocław / Гародня—Уроцлаў
29,00 *
Artikel-Nr.: 15_16_017

Монеты Великого княжества Литовского, 1492-1707 : II половина XIV века - 1536 = Coins of the Grand principality of Lithuania : Second half of the 14th century - 1536  / Guleckij, Dmitrij Vladimirovic / Гулецкий, Дмитрий Владимирович | 978-985-7090-33-4 | Enciklopediks   / Энциклопедикс   | 2015 | 254 S. | Minsk / Минск

98,00 *
Artikel-Nr.: 13_28_022
Невядомая нам краіна. Беларусь у яе этнаграфічных межах. The Country We Don´t Know. Belarus in it´s Ethnic Borders(Russian-English parallel) / Trusau Aleh / Трусаў Алег | 978-985-6930-44-0 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2009 | 152 S. | Minsk / Минск
26,00 *
Artikel-Nr.: 19_17_006
Рэлігійнае жыццё ў Вялікім Княстве Літоўскім і Каралеўстве Польскім у XVI-XVIII стагоддзях: у коле мясцовых спраў і праблем : зборнік навуковых артыкулаў / Skep'jan, Anastasіja Anatol’euna / Скеп'ян, Анастасія Анатольеўна | 978-985-7210-11-4 | Vydavec Januskevіc A. M. / Выдавец Янушкевіч А. М. | 2019 | 324 S. | Mіnsk / Мінск
34,00 *
Artikel-Nr.: 15_34_006
Лацінская актавая палеаграфія / Zlutka A.A. / Жлутка А.А. | 978-985-6733-97-3 | BelNDІDAS / БелНДІДАС | 2015 | 200 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
32,00 *
Artikel-Nr.: 14_21_027
Орша, 8 сентября 1514 года / Taras A.E. / Тарас А.Е. | 978-985-18-2947-3 | Charvest / Харвест | 2014 | 160 S. | Minsk / Минск
24,00 *
Artikel-Nr.: 14_13_007
Каталіцкія кляштары XIV-XVIIIстст. у межах сучаснай Беларусі / V.S.Mackevіc / В.С.Мацкевіч | 978-985-6652-44-1 | Rymska-katalіckaja parafіja Sv. Symona і sv. Aleny / Рымска-каталіцкая парафія Св. Сымона і св. Алены | 2013 | 244 S. | Mіnsk / Мінск
48,00 *
Artikel-Nr.: 16_21_009
Полацкая шляхта і дынастыя Вазаў / Halubovіc Vіtal’ / Галубовіч Віталь | 978-985-90377-8-8 | A.M. Januskevіc / А.М. Янушкевіч | 2016 | 224 S. | Mіnsk / Мінск
28,00 *
Artikel-Nr.: 15_16_004
Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (ХV–XVII стст.) / uklad., pradm., kament. V. A. Camjaryckaga / уклад., прадм., камент. В. А. Чамярыцкага | 978-985-08-1826-3 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2015 | 479 S. | Mіnsk / Мінск
30,00 *
Artikel-Nr.: 13_31_002
Вялікі гістарычны Атлас Беларусі. У 4 тамах. Том 2. (Ад Люблінскай уніі 1569 да трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай ў 1795 г.) / Kuznjacou H.І. і іns. / Кузняцоў Г.І. і інш. | 978-985-508-245-4 | Belkartahrafіja / Белкартаграфія | 2013 | 352 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
116,00 *
Artikel-Nr.: 13_40_077
Полоцкое княжество (IX-XIV века) / Ceremin A.A. / Черемин А.А. | 978-985-6995-32-6 | BDP / БДП | 2013 | 288 S. | Mіnsk / Минск
38,00 *
Artikel-Nr.: 16_10_014
Попис войска Великого княжества Литовского 1565 года : указатели  / Zalivako, Aleksandr Stanislavovic / Заливако, Александр Станиславович | 978-985-7090-80-8 | Enciklopediks   / Энциклопедикс   | 2016 | 175 S. | Minsk / Минск
24,00 *
*
Preise inkl. MwSt.
31 - 60 von 102 Ergebnissen