Drucken

Baltistik

Baltistik


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
61 - 90 von 102 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 15_23_018
Во град Рута: в поиске резиденции короля Миндовга / Tatarinov, Jurij Arkad’evic / Татаринов, Юрий Аркадьевич | 978-985-6998-69-3 | Smeltak   / Смэлтак   | 2015 | 202 S. | Minsk / Минск
25,00 *
Artikel-Nr.: 13_40_067
Сармацкая культура беларускай шляхты ў XVI—XVIII стагоддзях / Klіmuc’, L.Ja. / Клімуць, Л.Я. | 978-985-01-1038-1 | Belarus’ / Беларусь | 2013 | 127 S. | Mіnsk / Мінск
28,00 *
Artikel-Nr.: 15_15_002

Архіў праваслаўных і грэка-каталіцкіх мітрапалітаў Вялікага Княства Літоўскага ў XVI-XVIII стст. (гісторыя, структура, склад)  / Pazdnjakou, Valeryj Sjamenavіc / Пазднякоў, Валерый Сямёнавіч | 978-985-6733-87-4 | BelNDІDAS   / БелНДІДАС   | 2014 | 330 S. | Mіnsk / Мінск

34,00 *
Artikel-Nr.: 15_23_002
Род Іллінічаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XV-XVI стст.: радавод, гербы, уладанні  / Aljachnovіc, Ragneda Anatol’euna / Аляхновіч, Рагнеда Анатольеўна | 978-985-90361-2-5 | Muzej "Zamkavy kompleks "Mіr"   / Музей "Замкавы комплекс "Мір"   | 2015 | 374 S. | Mіnsk / Мінск
42,00 *
Artikel-Nr.: 13_40_082
Ливонская война 1558-1570 гг. и Великое княжество Литовское / A.Januskevic / А.Янушкевич | 978-985-7085-04-0 | Medisont / Медисонт | 2013 | 362 S. | Mіnsk / Минск
29,00 *
Artikel-Nr.: 16_10_015
Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО (1991-2014 гг.)  / Volod’kin, Andrej Aleksandrovic / Володькин, Андрей Александрович | 978-985-08-1953-6 | Belaruskaja navuka   / Беларуская навука   | 2016 | 212 S. | Minsk / Минск
22,00 *
Artikel-Nr.: 15_34_003
Беларусы: станаўленне этнасу і нацыянальная ідэя / Vjacaslau Nasevіc / Вячаслаў Насевіч | 978-5-00076-028-4 | Іnbelkul’t / Інбелкульт | 2015 | 526 S. | Smalensk / Смаленск
38,00 *
Artikel-Nr.: 15_21_001

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 272 (1576–1579 гг.): кніга судовых спраў № 58 (копія канца XVI ст.) / padrycht. A. A. Mjacel’skі / падрыхт. А. А. Мяцельскі | 978-985-08-1817-1 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2015 | 437 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск

46,00 *
Artikel-Nr.: 19_02_008
Ваенныя трыумфы эпохі Вялікага Княства Літоўскага : зборнік навуковых артыкулаў  / Volkau, Mіkola / Волкаў, Мікола | 978-985-90418-1-5 | Muzej "Zamkavy kompleks "Mіr"   / Музей "Замкавы комплекс "Мір"   | 2018 | 304 S. | Mіnsk / Мінск
42,00 *
Artikel-Nr.: 14_13_024
Терминологический словарь Великого княжества Литовского / Zalivako A. / Заливако А. | 978-985-7090-02-0 | Enciklopediks / Энциклопедикс | 2014 | 48 S. | Minsk / Минск
16,00 *
Artikel-Nr.: 18_15_016
Войны Московской Руси с Великим княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV-XVII веках  / Taras A.E. / Тарас А.Е. | 978-985-18-4486-5 | Charvest / Харвест | 2018 | 800 S. | Mіnsk / Мінск
48,00 *
Artikel-Nr.: 18_15_017
Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтское: от предпосылок к созданию до Люблинской унии 1569 года  / Martinovic M.V. / Мартинович М.В. | 978-985-90473-1-2 | Izdatel’ Cimberov R. M.   / Издатель Цимберов Р. М.   | 2018 | 622 S. | Mіnsk / Мінск
62,00 *
Artikel-Nr.: 14_32_041
Великое Княжество Литовское, Русское и Жемайтское: от предпосылок к созданию до Люблинской унии 1569 года  / Martinovic, Michail Valer’evic / Мартинович, Михаил Валерьевич | 978-985-7092-43-7 | Izdatel’ A. N. Varaksin / Издатель А. Н. Вараксин | 2014 | 615 S. | Minsk / Минск
48,00 *
Artikel-Nr.: 14_39_010
Таямнічы свет беларускіх гербаў : шляхецкая геральдыка Вялікага княства Літоўскага  / Salanda, Aljaksej Іvanavіc / Шаланда, Аляксей Іванавіч | 978-985-90346-1-9 | Выдавец Янушкевіч А. М.   / Выдавец Янушкевіч А. М.   | 2014 | 218 S. | Mіnsk / Мінск
30,00 *
Artikel-Nr.: 15_08_008
Великое княжество Литовское на географических картах : визуальные образы исторической памяти : каталог выставки  / Kufterin E. V. / Куфтерин Э. В. | | Ekonompress / Экономпресс | 2014 | 68 S., Grossformat | Minsk / Минск
46,00 *
Artikel-Nr.: 15_08_022
Беларусь і цюркска-ісламскі свет : з нагоды 615-годдзя ўзнікнення татарска-мусульманскай супольні на землях ВКЛ : зборнік навуковых прац  / uklad. і pradm.: І. A. Synkova, M. U. Tarelka / уклад. і прадм.: І. А. Сынкова, М. У. Тарэлка | 978-985-08-1800-3 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2015 | 155 S. | Mіnsk / Мінск
24,00 *
Artikel-Nr.: 14_09_015
Скідзель і яго ваколіцы: жывая гісторыя / Sjarhej Tokc’, Mіkalaj Dzeljankouskі / Сяргей Токць, Мікалай Дзелянкоўскі | 978-985-458-250-4 | Technalohіja / Тэхналогія | 2014 | 375 S., Grossformat | Minsk / Мінск
64,00 *
Artikel-Nr.: 19_10_008
Ольгерд / Caropko V.K. / Чаропко В.К. | 978-985-7191-94-9 | Adukacyja і vychavanne / Адукацыя і выхаванне | 2019 | 98 S. | Mіnsk / Мінск
30,00 *
Artikel-Nr.: 19_10_009
Последние защитники Великого Княжества Литовского. Книга-альбом / Ljakin V.A. / Лякин В.А. | 978-985-90473-4-3 | R.M. Cimberov / Р.М. Цимберов | 2019 | 214 S., Grossformat | Mіnsk / Мінск
69,00 *
Artikel-Nr.: 19_05_024
История белорусской государственности : в пяти томах. Т. 1 : Белорусская государственность: от истоков до конца XVIII в. / A. A. Kovalenja / А. А. Коваленя | 978-985-08-2388-5 (том 1); 978-985-08-2387-8 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2018 | 598 S. | Minsk / Минск
48,00 *
Artikel-Nr.: 19_05_012
Пра паганства і Балтаў / Mіkus, Ales’ / Мікус, Алесь | 978-5-00076-046-8 | Іnbelkul’t / Інбелкульт | 2018 | 192 S. | Smalensk / Смаленск
29,00 *
Artikel-Nr.: 13_28_029
Люблинская уния 1569 / Ivan Lappo / Иван Лаппо | 978-985-18-2141-5 | Charvest / Харвест | 2013 | 224 S. | Minsk / Минск
25,00 *
Artikel-Nr.: 18_15_018
Ягайло / Caropko Viktor / Чаропко Виктор | 978-985-7191-67-3 | Adukacyja і vychavanne / Адукацыя і выхаванне | 2018 | 96 S. | Mіnsk / Мінск
30,00 *
Artikel-Nr.: 18_15_008
Мяшчане ў сацыяльна-эканамічным развіцці беларуска-літоўскіх губерніях (1861-1914 гг.) / Ceraskova K.S. / Церашкова К.С. | 978-985-08-2357-1 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2018 | 314 S. | Mіnsk / Мінск
33,00 *
Artikel-Nr.: 18_11_010
Замок Берестейский. Книга вторая. Литва / Gladyscuk A.A. / Гладыщук А.А. | 978-985-7134-41-0 | JurSaPrint / ЮрСаПринт | 2018 | 312 S. | Grodno / Гродно
66,00 *
Artikel-Nr.: 18_11_001
"Для лепшое твердости..." : пергаментныя дакументы перыяду Вялікага Княства Літоўскага з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (1391-1566 гг.)  / Hlіnskі Ja.S., Zlutka A.A., Lіsejcykau D.V. / Глінскі Я.С., Жлутка А.А., Лісейчыкаў Д.В. | 978-985-01-1261-3 | Belarus’ / Беларусь | 2018 | 145 S. | Mіnsk / Мінск
68,00 *
Artikel-Nr.: 17_13_018
Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура: зборнік науковых артыкулаў. У 2 частках.Ч.2. / A. A. Skep’jan / А. А. Скеп’ян | 978-985-08-2138-6 (C.2), 978-985-08-2115-7 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2017 | 498 S. | Minsk / Мінск
37,00 *
Artikel-Nr.: 17_10_002
Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 1 / A. A. Skep’jan / А. А. Скеп’ян | 978-985-08-2116-7 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2017 | 506 S. | Mіnsk / Мінск
38,00 *
Artikel-Nr.: 17_06_010
Князі Друцкія-Горскія ў Вялікім Княстве Літоўскім у XV-XVIII стст. / Halubovіc, Vіtal’ Uladzіmіravіc / Галубовіч, Віталь Уладзіміравіч | 978-985-90380-3-7 | Zamkavy kompleks "Mіr" / Замкавы комплекс "Мір" | 2016 | 400 S. | Mіnsk / Мінск
48,00 *
Artikel-Nr.: 15_12_020
Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.) / A. I. Grusa / А. И. Груша | 978-985-08-1811-9 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2015 | 465 S. | Minsk / Минск
46,00 *
*
Preise inkl. MwSt.
61 - 90 von 102 Ergebnissen