/ Substance Use in a Comparatice Perspective. The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania,Slovakia

Artikel-Nr.: 11_14_002
22,00

Preis inkl. MwSt./ Veselý, Arnošt - Dagmar Dzúrová | 978-80-246-1891-3 | / Karolinum | 2011 | 274 S. | / Praha

Weitere Produktinformationen

Verlag / / Karolinum
Autor / / Veselý, Arnošt - Dagmar Dzúrová
Stadt / / Praha
Seiten 274 S.
ISBN 978-80-246-1891-3
Detail /// /// Práce publikovaná v anglickém jazyce je věnována problematice užívání a zneužívání návykových látek ve vybraných postkomunistických zemích střední a východní Evropy. Prezentuje data o užívání skupiny návykových látek (alkoholu, tabáku, drog) i srovnatelné údaje o zdravotních a sociálních důsledcích jejich užívání, umožňuje srovnání rozdílů mezi jednotlivými zeměmi na tomto poli a jejich vývojové trendy po roce 1989. Metodologický přístup autorů, založený na kvantitativní i kvalitativní analýze, činí z díla nejen autoritativní popis daného stavu v jednotlivých oblastech, ale i zdroj pro hlubší pochopení souvislostí užívání návykových látek z hlediska společenských věd a veřejného zdravotnictví. Poznatky v něm shrnuté tak mohou být podnětem pro další studijní a vědecké účely, v praxi pak pro oblast sociální a zdravotní politiky.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Slowakei, Zeitgeschichte