Slovenská ideológia a kríza. Eseje z antropológie politiky

Artikel-Nr.: 12_25_002
23,00

Preis inkl. MwSt./ / | 978-80-8101-616-5 | / Kalligram | 2012 | 200 S. | / Bratislava

Weitere Produktinformationen

Verlag / / Kalligram
Autor / /
Stadt / / Bratislava
Seiten 200 S.
ISBN 978-80-8101-616-5
Detail /// /// Eseje Juraja Buzalku reflektujú slovenskú politiku, národnú ideológiu, politické myslenie na pozadí približne posledného storočia v zrkadle sociálnej antropológie, v našom spoločenskovednom svete nielen pre svoju globálnosť ešte vždy nie celkom zvyčajnej. Čitateľovi ponúkajú interpretáciu nacionalizmu, národnej identity z hľadiska nákladných sociálnych procesov, ktoré posúvali Slovensko od agrárnej k industrálnej, modernej spoločnosti, či, s autorom hovoriac, k europeizácii postsedliackeho slovenského prostredia. Procesov, pri ktorých sa na tejto transformácii podieľali aj fašizmus a socializmus, neskôr však aj neoliberalizmus či revitalizovaný nacionalizmus. Ale aj mnohé národné mýty, ktoré autor tak nástojčivo búra. A neustále pritom zdôrazňuje akceptovanie multietnickosti Slovenska ako opaku adorovania konceptu národného štátu etnickej väčšiny. Práve na slovenskom príklade Juraj Buzalka vo viacerých zrkadlách odráža všetku rozpornosť tejto transformácie, ktorú dnes charakterizujeme ako krízu identity. Identity individuálnej i kolektívnej, sociálnej, ekonomickej, náboženskej, národnej, stredoeurópskej i európskej. O kríze kultúrnej, mravnej nehovoriac. Scientistické uvažovanie, britký kriticizmus a polemický autorov štýl, hodný najlepších tradícií slovenskej esejistiky, sú pridanou hodnotou tejto knihy. Zvyšujú jej komunikačný rádius nielen o záujemcov o sociálnu antropológiu a príbuzné disciplíny, sociológiu, históriu, politológiu či etnológiu, ale aj o okruh tých čitateľov, ktorých zaujíma stav našej spoločnosti, najmä jeho príčiny a korene. Autorov pohľad na ňu by nepochybne mohol inšpirovať širší spoločenský diskurz, možno aj polemiku, či nebodaj rozčeriť stojaté vody slovenského intelektúalne rybníka.

Diese Kategorie durchsuchen: Politik