Arkhіtektura XX – pachatku XXI st. T. 4, kn. 2 / Архітэктура ХХ – пачатку ХХІ ст. Т. 4, кн. 2


1 - 1 of 50 results

Arkhіtektura XX – pachatku XXI st. T. 4, kn. 2 / Архітэктура ХХ – пачатку ХХІ ст. Т. 4, кн. 2

Product no.: 11_03_172
22.00
Price includes VAT,


Lakotka A. І., red. / Лакотка А. І., ред. | 978-985-08-1097-7 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2009 | 790 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Lakotka A. І., red. / Lakotka A. І., red. / Лакотка А. І., ред.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 790 S.
ISBN 978-985-08-1097-7
Detail Кніга прысвечана архітэктуры Беларусі ХХ – пачатку ХХІ ст. На фоне складаных працэсаў пазначанага перыяду, ад навукова-тэхнічнай рэвалюцыі да рэвалюцыі інфармацыйнай, раскрыта эвалюцыя горадабудаўніцтва і архітэктуры, будаўнічай індустрыі, стыляў і стылёвых напрамкаў. /// Knіha prysvecana archіtektury Belarusі XX – pacatku XXI st. Na fone skladanych pracesau paznacanaha peryjadu, ad navukova-technіcnaj revaljucyі da revaljucyі іnfarmacyjnaj, raskryta evaljucyja horadabudaunіctva і archіtektury, budaunіcaj іndustryі, styljau і stylevych napramkau. /// Knіha prysvechana arkhіtektury Belarusі XX – pachatku XXI st. Na fone skladanykh pratsesau paznachanaha peryiadu, ad navukova-tekhnіchnai revaliutsyі da revaliutsyі іnfarmatsyinai, raskryta evaliutsyia horadabudaunіtstva і arkhіtektury, budaunіchai іndustryі, styliau і stylevykh napramkau.

Browse these categories as well: Belarus, Architecture, Cultural history
1 - 1 of 50 results