Print

Jewish Studies


Display per page
Sort by
Product no.: 12_25_007
/ Sallner, Peter (ed.) / | 978-80-89218-83-7 | / Marenčin PT | 2011 | 176 S. | / Bratislava
21.00 *
Product no.: 13_23_056
/ Kováčová, Viera a kol. / | 978-80-89514-12-0 | Múuezm Slovenského Národného Povstania / | 2012 | 214 S. | Banská Bystrica /
20.00 *
Product no.: 13_23_063
/ Čechová, Františka / | 978-80-971245-9-5 | mesto Pezinok / | 2013 | 167 S. | Pezinok /
29.00 *
Product no.: 16_08_022
Slovenská zem patrí do slovenských rúk Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku... / Fiamová, Martina / Fiamová, Martina | 978-80-224-1446-3 | Historický ústav SAV/ VEDA / Historický ústav SAV/ VEDA | 2015 | 176 S. | Bratislava / Bratislava
28.00 *
*
Prices include VAT,