Dialektolohichni studii : 12 : Dialekt i pam'iatka

Product no.: 20_08_003
59.10
Price includes VAT,


Діалектологічні студії : 12 : Діалект і пам'ятка / vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей | 978–966–02–9089–1 | Іnstytut ukrainoznavstva imeni І. Kryp'iakevycha NAN Ukrainy / Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України | 2019 | 598 S. | L’viv / Львів

Additional product information

Publisher Іnstytut ukrajinoznavstva imeni І. Kryp'jakevyca NAN Ukrajiny / Іnstytut ukrainoznavstva imeni І. Kryp'iakevycha NAN Ukrainy / Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України
Author vidp. red. P. Hrycenko, N. Chobzej / vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei / відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей
City L’viv / L’viv / Львів
Pages 598 S.
ISBN 978–966–02–9089–1
Detail Vydannja reprezentuje doslidzennja iz problem terminolohiji, deryvatolohiji, leksykolohiji, arealohiji, tekstolohiji v synchronijnomu ta diachronijnomu aspektach, studiji z pytan’ istorycnoho slovotvoru, morfolohiji ta leksykolohiji na materiali ukrajins’kych pam’jatok XV–XVIII st. U zbirnykovi podano leksykohraficni materialy – frahmenty slovnykiv verbal’nych symvoliv, ojkonimiji, slovnyka odnijeji hovirky, a takoz pamʼjatku 1667 roku – pracju Teodosija Sofonovyca. /// /// Видання репрезентує дослідження із проблем термінології, дериватології, лексикології, ареалогії, текстології в синхронійному та діахронійному аспектах, студії з питань історичного словотвору, морфології та лексикології на матеріалі українських пам’яток XV–XVIII ст. У збірникові подано лексикографічні матеріали – фрагменти словників вербальних символів, ойконімії, словника однієї говірки, а також памʼятку 1667 року – працю Теодосія Софоновича.

Browse these categories as well: Slavic studies, Linguistics, Ukrainian Studies