Tlumachal’ny slounіk belaruskai lіtaraturnai movy : bol’sh za 65 000 slou : u dvukh tamakh : Tom 1

Product no.: 22_09_009
96.00
Price includes VAT,


Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : больш за 65 000 слоў : у двух тамах : Том 1 : А-Н / І.L. Kapylou  / І.Л. Капылоў  | 978-985-01-1547-8 | Belarus’  / Беларусь  | 2022 | 487 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belarus’  / Belarus’  / Беларусь
Author І.L. Kapylou  / І.L. Kapylou  / І.Л. Капылоў
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 487 S.
ISBN 978-985-01-1547-8
Detail Dvuchtomny «Tlumacal’ny slounіk belaruskaj lіtaraturnaj movy» zmjascae bol’s za 65 tysjac slou. U slounіkavym artykule dajucca karotkіja tlumacennі znacennjau slova, pryklady jaho uzyvannja u move, termіnalahіcnyja і frazealahіcnyja spalucennі. Pryvo- dzjacca asnounyja hramatycnyja znacennі slova, stylіstycnyja pamety, jakіja ukazvajuc’ na sferu jaho uzyvannja, dajucca vytvornyja slovy, adznacaecca nacіsk. Syroka vyka- rystouvajucca u Slounіku u jakascі іljustracyj afaryzmy, prykazkі, prymaukі. U pa- catku Slounіka zmescany neabchodnyja ustupnyja castk /// /// Двухтомны «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» змяшчае больш за 65 тысяч слоў. У слоўнікавым артыкуле даюцца кароткія тлумачэнні значэнняў слова, прыклады яго ўжывання ў мове, тэрміналагічныя і фразеалагічныя спалучэнні. Прыво- дзяцца асноўныя граматычныя значэнні слова, стылістычныя паметы, якія ўказваюць на сферу яго ўжывання, даюцца вытворныя словы, адзначаецца націск. Шырока выка- рыстоўваюцца ў Слоўніку ў якасці ілюстрацый афарызмы, прыказкі, прымаўкі. У па- чатку Слоўніка змешчаны неабходныя ўступныя частк

Browse these categories as well: Belarus, Belarus, Valuable Single Copies, Slawistik