Resetované Slovensko: Čistá teória vs. politická prax.

Product no.: 12_35_016
22.00
Price includes VAT,


/ Abrahám, Samuel / | 978-80-8101-625-7 | Kalligram / | 2012 | 288 S. | Bratislava /

Additional product information

Publisher Kalligram / Kalligram /
Author Abrahám, Samuel / Abrahám, Samuel /
City Bratislava / Bratislava /
Pages 288 S.
ISBN 978-80-8101-625-7
Detail „Každá spoločnosť má menšinu, ktorá sa nebojí porušovať zákony, aby získala peniaze, vplyv a moc. Nenájdete vo svete krajinu, kde sa nekradne, nezabíja a pri boji o moc neklame. Rozdielne sú len miera a postih. Hoci tieto dva faktory sú čiastočne prepojené, miera vyplýva zo zložitého, historicky podmieneného stavu politickej kultúry. Naopak, postih závisí hlavne od existujúcih politických a mocenských štruktúr.“ /// „Každá spoločnosť má menšinu, ktorá sa nebojí porušovať zákony, aby získala peniaze, vplyv a moc. Nenájdete vo svete krajinu, kde sa nekradne, nezabíja a pri boji o moc neklame. Rozdielne sú len miera a postih. Hoci tieto dva faktory sú čiastočne prepojené, miera vyplýva zo zložitého, historicky podmieneného stavu politickej kultúry. Naopak, postih závisí hlavne od existujúcih politických a mocenských štruktúr.“ ///

Browse this category: Modern History