Prelom dejín: Rok 1945 v slovenských a európských dejinách

Product no.: 16_20_011
28.00
Price includes VAT,


Prelom dejín: Rok 1945 v slovenských a európských dejinách / Mulík Peter (ed.) / Mulík Peter (ed.) | 978-80-8128-154-9 | Matica slovenská / Matica slovenská | 2016 | 340 S. | Martin / Martin

Additional product information

Publisher Matica slovenská / Matica slovenská / Matica slovenská
Author Mulík Peter (ed.) / Mulík Peter (ed.) / Mulík Peter (ed.)
City Martin / Martin / Martin
Pages 340 S.
ISBN 978-80-8128-154-9
Detail Kolektívna monografia je stmelením názorov odborníkov k prelomovej udalosti dejín 20. storočia – ukončeniu 2. svetovej vojny – do ucelenej syntézy. Dôvodom vydania tejto publikácie je aj absencia vedeckých prác k takto definovanej téme. Kolektívna monografia môže v slovenskej historiografii otvoriť diskusiu o stereotypoch hodnotenia dejín. Zásadným spôsobom sa venuje vplyvu konca 2. svetovej vojny na interpretáciu dejín 20. storočia. V dejinách sa zriedkakedy prejavil taký neúmerne silný tlak na interpretáciu dejín, podmienený výsledkami vojny, aký bol po roku 1945, čo pretrváva dodnes. Okrem stereotypov hodnotenia dejín, vyplývajúcich z vojenských a politických dôsledkov konca 2. svetovej vojny, kniha poskytuje stručnú analýzu príčin vzniku prvej a druhej svetovej vojny, venuje sa vzniku slovenského politického exilu a jeho medzinárodno-politickým súvislostiam, charakterizuje slovenský politický exil a jeho predstavy o zachovaní slovenskej štátnosti v roku 1945, analyzuje postavenie a úlohu katolíckej cirkvi na Slovensku v prelomovom roku 1945 a charakterizuje stav slovenskej kultúry v roku 1945. /// ///

Browse these categories as well: Military, Modern History