Slovnyk rekreatsiinykh terminiv / Словник рекреаційних термінів

Product no.: 11_01_180
19.00
Price includes VAT,


/ | | Akademvydav / Академвидав | 2011 | 184 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Akademvydav / Akademvydav / Академвидав
Author / /
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 184 S.
ISBN 0
Detail У словнику на поняттєвому та інформаційному рівнях розкрито природничі, географічні, соціальні, економічні, екологічні питання, важливі у справі збереження біорізноманіття і раціонального використання природних ресурсів, організації туризму та відпочинку людей. /// U slovnyku na ponjattjevomu ta informacijnomu rivnjach rozkryto pryrodnyci, heohraficni, social’ni, ekonomicni, ekolohicni pytannja, vazlyvi u spravi zberezennja bioriznomanittja i racional’noho vykorystannja pryrodnych resursiv, orhanizaciji turyzmu ta vidpocynku ljudej. /// U slovnyku na poniattievomu ta informatsiinomu rivniakh rozkryto pryrodnychi, heohrafichni, sotsial’ni, ekonomichni, ekolohichni pytannia, vazhlyvi u spravi zberezhennia bioriznomanittia i ratsional’noho vykorystannia pryrodnykh resursiv, orhanizatsii turyzmu ta vidpochynku liudei.

Browse these categories as well: Ukraine, Linguistics, Dictionaries