Spoluchnyky ukrains’koi literaturnoi movy / Сполучники української літературної мови

Product no.: 11_25_002
19.00
Price includes VAT,


Horodens’ka K.H. / Городенська К.Г. | 978-966-489-078-3 | Іnstytut ukrains’koi movy : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho / Інститут української мови : Видавничий дім Дмитра Бураго | 2010 | 208 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Іnstytut ukrajins’koji movy : Vydavnycyj dim Dmytra Buraho / Іnstytut ukrains’koi movy : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho / Інститут української мови : Видавничий дім Дмитра Бураго
Author Horodens’ka K.H. / Horodens’ka K.H. / Городенська К.Г.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 208 S.
ISBN 978-966-489-078-3
Detail Monohrafija je cilisnym doslidzennjam spolucnykiv sucasnoji ukrajins’koji  literaturnoji movy. Obgruntovano slivno-morfemnyj status spolucnykiv, vyznaceno jichni hramatycni (formal’no-syntaksycnu ta semantyko-syntaksycnu) funkciji, zaproponovano utocnenu formal’no-syntaksycnu dyferenciaciju spolucnykiv, vyokremleno semantycni hrupy spolucnykiv surjadnosti, pidrjadnosti, surjadnosti-pidrjadnosti ta pidrjadnosti-surjadnosti, rozmezovano spolucnykovi specializovani j transpozycijni realizaciji semantyko-syntaksycnych vidnosen’ u skladnopidrjadnych i skladnosurjadnych recennjach, prostezeno novi javysca u funkcional’no-styl’ovomu vykorystanni spolucnykiv riznych semantycnych hrup, z’jasovano spivvidnosennja syntetyzmu ta analityzmu v jichn’omu skladi /// Monohrafiia ie tsilisnym doslidzhenniam spoluchnykiv suchasnoi ukrains’koi  literaturnoi movy. Obgruntovano slivno-morfemnyi status spoluchnykiv, vyznacheno ikhni hramatychni (formal’no-syntaksychnu ta semantyko-syntaksychnu) funktsii, zaproponovano utochnenu formal’no-syntaksychnu dyferentsiatsiiu spoluchnykiv, vyokremleno semantychni hrupy spoluchnykiv suriadnosti, pidriadnosti, suriadnosti-pidriadnosti ta pidriadnosti-suriadnosti, rozmezhovano spoluchnykovi spetsializovani i transpozytsiini realizatsii semantyko-syntaksychnykh vidnoshen’ u skladnopidriadnykh i skladnosuriadnykh rechenniakh, prostezheno novi iavyshcha u funktsional’no-styl’ovomu vykorystanni spoluchnykiv riznykh semantychnykh hrup, z’iasovano spivvidnoshennia syntetyzmu ta analityzmu v ikhn’omu skladi /// Монографія є цілісним дослідженням сполучників сучасної української  літературної мови. Обґрунтовано слівно-морфемний статус сполучників, визначено їхні граматичні (формально-синтаксичну та семантико-синтаксичну) функції, запропоновано уточнену формально-синтаксичну диференціацію сполучників, виокремлено семантичні групи сполучників сурядності, підрядності, сурядності-підрядності та підрядності-сурядності, розмежовано сполучникові спеціалізовані й транспозиційні реалізації семантико-синтаксичних відношень у складнопідрядних і складносурядних реченнях, простежено нові явища у функціонально-стильовому використанні сполучників різних семантичних груп, з’ясовано співвідношення синтетизму та аналітизму в їхньому складі

Browse these categories as well: Books, Linguistics