Sys і kuluary: lіtaraturna-krytychnyia ese / Сыс і кулуары: літаратурна-крытычныя эсэ


Sys і kuluary: lіtaraturna-krytychnyia ese / Сыс і кулуары: літаратурна-крытычныя эсэ

Product no.: 11_29_031
24.00
Price includes VAT,


Halubovіch L. / Галубовіч Л. | 978-985-6941-47-7 | Litaratura i Mastatstva / Літаратура і Мастацтва | 2010 | 176 S. | Minsk / Мінск

Additional product information

Publisher Litaratura i Mastactva / Litaratura i Mastatstva / Літаратура і Мастацтва
Author Halubovіc L. / Halubovіch L. / Галубовіч Л.
City Minsk / Minsk / Мінск
Pages 176 S.
ISBN 978-985-6941-47-7
Detail U hetaj knіze samabytnaha krytyka і eseіsta Leanіda Halubovіca publіkujucca vybranyja teksty z jaho vjadomaj lіmauskaj rubrykі «Kuluary», u jakіch autar razvazae nad samoj pryrodaj lіtaraturnych talentau, іch zyccem і tvorcascju, sjarod jakіch takіja vydatnyja paety і pіs’mennіkі, jak Ja. Bryl’, V. Bykau, Ja. Sіpakou, D. Bіcel’, A. Razanau, A. Mіnkіn, A. Hlobus, A. Fedarenka... Asobna padaecca malavjadomy narys pra les і tvorcy plen vjadomaha paeta Anatolja Sysa (1959-2005) /// U hetai knіze samabytnaha krytyka і eseіsta Leanіda Halubovіcha publіkuiutstsa vybranyia teksty z iaho viadomai lіmauskai rubrykі «Kuluary», u iakіkh autar razvazhae nad samoi pryrodai lіtaraturnykh talentau, іkh zhytstsem і tvorchastsiu, siarod iakіkh takіia vydatnyia paety і pіs’mennіkі, iak Ia. Bryl’, V. Bykau, Ia. Sіpakou, D. Bіchel’, A. Razanau, A. Mіnkіn, A. Hlobus, A. Fedarenka... Asobna padaetstsa malaviadomy narys pra les і tvorchy plen viadomaha paeta Anatolia Sysa (1959-2005) /// У гэтай кнізе самабытнага крытыка і эсэіста Леаніда Галубовіча публікуюцца выбраныя тэксты з яго вядомай лімаўскай рубрыкі «Кулуары», у якіх аўтар разважае над самой прыродай літаратурных талентаў, іх жыццём і творчасцю, сярод якіх такія выдатныя паэты і пісьменнікі, як Я. Брыль, В. Быкаў, Я. Сіпакоў, Д. Бічэль, А. Разанаў, А. Мінкін, А. Глобус, А. Федарэнка... Асобна падаецца малавядомы нарыс пра лёс і творчы плён вядомага паэта Анатоля Сыса (1959-2005)

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism