Publіtsystychny dyskurs Uladzіmіra Karatkevіcha / Публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча


Publіtsystychny dyskurs Uladzіmіra Karatkevіcha / Публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча

Product no.: 11_33_135
23.00
Price includes VAT,


Zhauniarovіch P.P / Жаўняровіч П.П | 978-985-500-456-2 | RІVSh / РІВШ | 2011 | 244 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher RІVS / RІVSh / РІВШ
Author Zaunjarovіc P.P / Zhauniarovіch P.P / Жаўняровіч П.П
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 244 S.
ISBN 978-985-500-456-2
Detail U manahrafіі dasleduecca publіcystycny dyskurs Uladzіmіra Karatkevіca, prapanuecca zanravaja dyferencyjacyja ese, vyjauljajucca kanceptual’nyja mounyja struktury, jakіja svedcac’ pra hlybokuju suvjaz’ pіs’mennіckaj publіcystykі z mental’nascju belaruskaha naroda і uplyvajuc’ na zanravuju prynaleznasc’ peunaha tvora, razhljadajucca ese-narysy u publіcystycy pіs’mennіka. /// U manahrafіі dasleduetstsa publіtsystychny dyskurs Uladzіmіra Karatkevіcha, prapanuetstsa zhanravaia dyferentsyiatsyia ese, vyiauliaiutstsa kantseptual’nyia mounyia struktury, iakіia svedchats’ pra hlybokuiu suviaz’ pіs’mennіtskai publіtsystykі z mental’nastsiu belaruskaha naroda і uplyvaiuts’ na zhanravuiu prynalezhnasts’ peunaha tvora, razhliadaiutstsa ese-narysy u publіtsystytsy pіs’mennіka. /// У манаграфіі даследуецца публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча, прапануецца жанравая дыферэнцыяцыя эсэ, выяўляюцца канцэптуальныя моўныя структуры, якія сведчаць пра глыбокую сувязь пісьменніцкай публіцыстыкі з ментальнасцю беларускага народа і ўплываюць на жанравую прыналежнасць пэўнага твора, разглядаюцца эсэ-нарысы ў публіцыстыцы пісьменніка.

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism, Linguistics