Adam Mіtskevіch na pashtoukakh kantsa XIX — pachatku XX stahoddzia / Адам Міцкевіч на паштоўках канца XIX — пачатку XX стагоддзя


Adam Mіtskevіch na pashtoukakh kantsa XIX — pachatku XX stahoddzia / Адам Міцкевіч на паштоўках канца XIX — пачатку XX стагоддзя

Product no.: 12_02_020
52.00
Price includes VAT,


Lіkhadzedau Uladzіmіr / Ліхадзедаў Уладзімір | 978-985-458-177-4 | Tekhnalohіia / Тэхналогія | 2008 | 223 S. | Minsk / Мінск

Additional product information

Publisher Technalohіja / Tekhnalohіia / Тэхналогія
Author Lіchadzedau Uladzіmіr / Lіkhadzedau Uladzіmіr / Ліхадзедаў Уладзімір
City Minsk / Minsk / Мінск
Pages 223 S.
ISBN 978-985-458-177-4
Detail Hety al’bom — unіkal’naja kul’turnaja z’java. Tut upersynju na catyrochstach starych pastoukach adljustravanyja zycce і tvorcasc’ Adama Mіckevіca, uradzenca belaruskaj zjamlі, henіjal’naha pol’skaha paeta, slavy і honaru usjaho calavectva. U asnove knіhі — najbahacejsy zbor pastovak vjadomaha belaruskaha kalekcyjanera Uladzіmіra Lіchadzedava. /// Hety al’bom — unіkal’naia kul’turnaia z’iava. Tut upershyniu na chatyrokhstakh starykh pashtoukakh adliustravanyia zhytstse і tvorchasts’ Adama Mіtskevіcha, uradzhentsa belaruskai ziamlі, henіial’naha pol’skaha paeta, slavy і honaru usiaho chalavetstva. U asnove knіhі — naibahatseishy zbor pashtovak viadomaha belaruskaha kalektsyianera Uladzіmіra Lіkhadzedava. /// Гэты альбом — унікальная культурная з’ява. Тут упершыню на чатырохстах старых паштоўках адлюстраваныя жыццё і творчасць Адама Міцкевіча, ураджэнца беларускай зямлі, геніяльнага польскага паэта, славы і гонару ўсяго чалавецтва. У аснове кнігі — найбагацейшы збор паштовак вядомага беларускага калекцыянера Уладзіміра Ліхадзедава.

Browse these categories as well: Belarus, History, Art, Literary criticism