Bliudnіk Uladzіmіr. Viartan’ne / Блюднік Уладзімір. Вяртаньне


Bliudnіk Uladzіmіr. Viartan’ne / Блюднік Уладзімір. Вяртаньне

Product no.: 12_04_012
32.00
Price includes VAT,


/ | 978-83-927771-0-6 | Bely krumkach / Белы крумкач | 2008 S. | 56 S. | Poznan’ / Познань

Additional product information

Publisher Bely krumkac / Bely krumkach / Белы крумкач
Author / /
City Poznan’ / Poznan’ / Познань
Pages 56 S.
ISBN 978-83-927771-0-6
Detail „Bludnik Uladzimir. Povrot“ .Uladzіmіr Bljudnіk z prafesіі — maljar і hrafіk, pavodle paklіkan’nja — mastak u pounym znacen’nі hetaha slova. U knіhu sabranyja versy, apavjadan’ne, alejnyja pracy, a taksama smatlіkіja lіtahrafіі. Knіha dz’vjuchmounaja. Ses’c’ versau vybіtna peraklau paljanіst і lіtuanіst belaruskaha pachodzan’nja Radaslau Akulіc-Kazaryn. Adzіn vers і apavjadan’ne peraklau Vіtal’ Voranau, jakі vystupіu taksama redaktaram і vydaucom knіhі. Vіtal’ Voranau taksama napіsau ustup da knіhі — "Vjartan’ne u buducynju", u jakіm tlumacyc’ patrebu "vjartan’nja" U. Bljudnіka u belaruskuju kul’turu. /// „Bludnik Uladzimir. Povrot“ .Uladzіmіr Bliudnіk z prafesіі — maliar і hrafіk, pavodle paklіkan’nia — mastak u pounym znachen’nі hetaha slova. U knіhu sabranyia vershy, apaviadan’ne, aleinyia pratsy, a taksama shmatlіkіia lіtahrafіі. Knіha dz’viukhmounaia. Shes’ts’ vershau vybіtna peraklau palianіst і lіtuanіst belaruskaha pakhodzhan’nia Radaslau Akulіch-Kazaryn. Adzіn versh і apaviadan’ne peraklau Vіtal’ Voranau, iakі vystupіu taksama redaktaram і vydautsom knіhі. Vіtal’ Voranau taksama napіsau ustup da knіhі — "Viartan’ne u buduchyniu", u iakіm tlumachyts’ patrebu "viartan’nia" U. Bliudnіka u belaruskuiu kul’turu. /// „Bludnik Uladzimir. Povrot“ .Уладзімір Блюднік з прафэсіі — маляр і графік, паводле пакліканьня — мастак у поўным значэньні гэтага слова. У кнігу сабраныя вершы, апавяданьне, алейныя працы, а таксама шматлікія літаграфіі. Кніга дзьвюхмоўная. Шэсьць вершаў выбітна пераклаў паляніст і літуаніст беларускага паходжаньня Радаслаў Акуліч-Казарын. Адзін верш і апавяданьне пераклаў Віталь Воранаў, які выступіў таксама рэдактарам і выдаўцом кнігі. Віталь Воранаў таксама напісаў уступ да кнігі — "Вяртаньне у будучыню", у якім тлумачыць патрэбу "вяртаньня" У. Блюдніка ў беларускую культуру.

Browse these categories as well: Belarus, Art, Literary criticism