Uvodzіny u lіtaraturaznaustva : U 2 ch. Ch. 1. Lіtaraturaznaustva iak navuka. Estetyka lіtaratury. Paetyka / Уводзіны ў літаратуразнаўства : У 2 ч. Ч. 1. Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка


Uvodzіny u lіtaraturaznaustva : U 2 ch. Ch. 1. Lіtaraturaznaustva iak navuka. Estetyka lіtaratury. Paetyka / Уводзіны ў літаратуразнаўства : У 2 ч. Ч. 1. Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка

Product no.: 12_04_039
24.00
Price includes VAT,


pad red. V. P. Rahoishy / пад рэд. В. П. Рагойшы | 978-985-518-375-5 | BDU / БДУ | 2011 | 247 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher BDU / BDU / БДУ
Author pad red. V. P. Rahojsy / pad red. V. P. Rahoishy / пад рэд. В. П. Рагойшы
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 247 S.
ISBN 978-985-518-375-5
Detail Meta vucebnaha dapamoznіka – dapamahcy studentam zasvoіc’ asnovy teoryі lіtaratury: sutnasc’ asnounych і dapamoznych lіtaraturaznaucych dyscyplіn, kompleks adpavednych panjaccjau, katehoryj, defіnіcyj pa estetycy і paetycy lіtaratury u іch sіstemnaj uzaemasuvjazі /// Meta vuchebnaha dapamozhnіka – dapamahchy studentam zasvoіts’ asnovy teoryі lіtaratury: sutnasts’ asnounykh і dapamozhnykh lіtaraturaznauchykh dystsyplіn, kompleks adpavednykh paniatstsiau, katehoryi, defіnіtsyi pa estetytsy і paetytsy lіtaratury u іkh sіstemnai uzaemasuviazі /// Мэта вучэбнага дапаможніка – дапамагчы студэнтам засвоіць асновы тэорыі літаратуры: сутнасць асноўных і дапаможных літаратуразнаўчых дысцыплін, комплекс адпаведных паняццяў, катэгорый, дэфініцый па эстэтыцы і паэтыцы літаратуры ў іх сістэмнай узаемасувязі

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism