Lіsty z Zel’vy. Z epіstaliarnai spadchyny (1964-1983) / Лісты з Зэльвы. З эпісталярнай спадчыны (1964-1983)


Lіsty z Zel’vy. Z epіstaliarnai spadchyny (1964-1983) / Лісты з Зэльвы. З эпісталярнай спадчыны (1964-1983)

Product no.: 12_07_010
26.00
Price includes VAT,


Henіiush L. / Геніюш Л. | 978-83-61617-61-7 | Haradzenskaia bіblіiateka / Гарадзенская бібліятэка | 2012 | 450 S. | Hrodno / Гродно

Additional product information

Publisher Haradzenskaja bіblіjateka / Haradzenskaia bіblіiateka / Гарадзенская бібліятэка
Author Henіjus L. / Henіiush L. / Геніюш Л.
City Hrodno / Hrodno / Гродно
Pages 450 S.
ISBN 978-83-61617-61-7
Detail Lіsty Larysy Henіjus... U іch znajslі svae adljustravan’ne samyja roznyja padzeі – pausjadzennyja і epachal’nyja. U іch spovedz’ paetkі, jae bol’, jae hneu, jae perazyvan’nі, jae vjalіkaja ljubou da Belarusі. U іch svoeasablіvy letapіs hramazska-kul’turnaha zyc’cja Haradzenscyny druhoj palovy XX stahodz’dzja, beskampramіsnaja acenka palіtycnych padzejau, lіtaraturnych tvorau, ljudzkіch ucynkau. U zbornіk uvajslі 420 lіstou, 366 z’ jakіch publіkujucca upersynju. Vydan’ne bahata іljustravanae unіkal’nymі fotazdymkamі. /// Lіsty Larysy Henіiush... U іkh znaishlі svae adliustravan’ne samyia roznyia padzeі – pausiadzennyia і epakhal’nyia. U іkh spovedz’ paetkі, iae bol’, iae hneu, iae perazhyvan’nі, iae vialіkaia liubou da Belarusі. U іkh svoeasablіvy letapіs hramazska-kul’turnaha zhyts’tsia Haradzenshchyny druhoi palovy XX stahodz’dzia, beskampramіsnaia atsenka palіtychnykh padzeiau, lіtaraturnykh tvorau, liudzkіkh uchynkau. U zbornіk uvaishlі 420 lіstou, 366 z’ iakіkh publіkuiutstsa upershyniu. Vydan’ne bahata іliustravanae unіkal’nymі fotazdymkamі. /// Лісты Ларысы Геніюш... У іх знайшлі сваё адлюстраваньне самыя розныя падзеі – паўсядзённыя і эпахальныя. У іх споведзь паэткі, яе боль, яе гнеў, яе перажываньні, яе вялікая любоў да Беларусі. У іх своеасаблівы летапіс грамазска-культурнага жыцьця Гарадзеншчыны другой паловы XX стагодзьдзя, бескампрамісная ацэнка палітычных падзеяў, літаратурных твораў, людзкіх учынкаў. У зборнік увайшлі 420 лістоў, 366 зь якіх публікуюцца ўпершыню. Выданьне багата ілюстраванае ўнікальнымі фотаздымкамі.

Browse these categories as well: Belarus, Fiction, Literary criticism, Modern History