Siamnatstsatai viasnoi: zbornіk suchasnai belaruskai prozy і krytykі / Сямнаццатай вясной: зборнік сучаснай беларускай прозы і крытыкі


Siamnatstsatai viasnoi: zbornіk suchasnai belaruskai prozy і krytykі / Сямнаццатай вясной: зборнік сучаснай беларускай прозы і крытыкі

Product no.: 12_07_012
25.00
Price includes VAT,


Lada Aleinik / Лада Алейник | 978-985-6994-82-4 | Lіtaratura і mastatstva / Літаратура і мастацтва | 2012 | 192 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Lіtaratura і mastactva / Lіtaratura і mastatstva / Літаратура і мастацтва
Author Lada Alejnik / Lada Aleinik / Лада Алейник
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 192 S.
ISBN 978-985-6994-82-4
Detail Pad adnoj vokladkaj ab’jadnany chrestamatyjnyja tvory і lіtaraturaznaucyja artykuly. Apovesc’ Vasіlja Bykava «Pakachaj mjane, saldacіk», apavjadannі Іvana Navumenkі «Sjamnaccataj vjasnoj», «Chlopcy samaj vjalіkaj vajny», Іvana Cyhrynava «Dzіvak z Hancarnaj vulіcy», «U cіchіm tumane», Mіchasja Stral’cova «Dvoe u lese», «Na cacvertym hodze vajny», vyvucajucca u adzіnaccatym klase sjarednjaj ahul’naadukacyjnaj skoly. U lіtaraturna-krytycnych artykulach, ukljucanych u knіhu, analіzujucca pryvedzenyja tvory і raskazvaecca pra zyccevy і tvorcy sljach pіs’mennіkau. /// Pad adnoi vokladkai ab’iadnany khrestamatyinyia tvory і lіtaraturaznauchyia artykuly. Apovests’ Vasіlia Bykava «Pakakhai miane, saldatsіk», apaviadannі Іvana Navumenkі «Siamnatstsatai viasnoi», «Khloptsy samai vialіkai vainy», Іvana Chyhrynava «Dzіvak z Hancharnai vulіtsy», «U tsіkhіm tumane», Mіkhasia Stral’tsova «Dvoe u lese», «Na chatsvertym hodze vainy», vyvuchaiutstsa u adzіnatstsatym klase siaredniai ahul’naadukatsyinai shkoly. U lіtaraturna-krytychnykh artykulakh, ukliuchanykh u knіhu, analіzuiutstsa pryvedzenyia tvory і raskazvaetstsa pra zhytstsevy і tvorchy shliakh pіs’mennіkau. /// Пад адной вокладкай аб’яднаны хрэстаматыйныя творы і літаратуразнаўчыя артыкулы. Аповесць Васіля Быкава «Пакахай мяне, салдацік», апавяданні Івана Навуменкі «Сямнаццатай вясной», «Хлопцы самай вялікай вайны», Івана Чыгрынава «Дзівак з Ганчарнай вуліцы», «У ціхім тумане», Міхася Стральцова «Двое ў лесе», «На чацвёртым годзе вайны», вывучаюцца ў адзінаццатым класе сярэдняй агульнаадукацыйнай школы. У літаратурна-крытычных артыкулах, уключаных у кнігу, аналізуюцца прыведзеныя творы і расказваецца пра жыццёвы і творчы шлях пісьменнікаў.

Browse these categories as well: Belarus, Fiction, Literary criticism