Paetyka і semіetyka publіtsystychnai lіtaratury Belarusі XVI–XVII stst.


Paetyka і semіetyka publіtsystychnai lіtaratury Belarusі XVI–XVII stst.

Product no.: 12_08_12
32.00
Price includes VAT,


Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі XVI–XVII стст. / І. V. Saverchanka / І. В. Саверчанка | 978-985-08-1376-3 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 463 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author І. V. Savercanka / І. V. Saverchanka / І. В. Саверчанка
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 463 S.
ISBN 978-985-08-1376-3
Detail U manahrafіі raskryvaecca henezіs, paetyka і semіetyka starabelaruskaha publіcystycnaha dyskursu, vyjauleny jaho halounyja mastacka-estetycnyja formy. Asvetleny kljucavyja temy і prablemy, sto uzdymalіsja na staronkach publіcystycnych tvorau. Vyznacany asnounyja strukturna-kampazіcyjnyja kampanenty publіcystycnych tvorau XVI–XVII stst., akresleny pryncypy і ustojlіvyja zakanamernascі unutranaj arhanіzacyі publіcystycnaha dyskursu. Vyjauleny halounyja typy arhumentau, sto uzyvalіsja u starabelaruskaj publіcystycy, pakazana scyl’naja suvjaz’ publіcystycnaha pіs’menstva z navukovym dyskursam. Azycceulena typalohіja tropau, fіhur, rytmіkі, vyznacana іch kankretnaja semantycnaja і funkcyjanal’naja raznastajnasc’. /// U manahrafіі raskryvaetstsa henezіs, paetyka і semіetyka starabelaruskaha publіtsystychnaha dyskursu, vyiauleny iaho halounyia mastatska-estetychnyia formy. Asvetleny kliuchavyia temy і prablemy, shto uzdymalіsia na staronkakh publіtsystychnykh tvorau. Vyznachany asnounyia strukturna-kampazіtsyinyia kampanenty publіtsystychnykh tvorau XVI–XVII stst., akresleny pryntsypy і ustoilіvyia zakanamernastsі unutranai arhanіzatsyі publіtsystychnaha dyskursu. Vyiauleny halounyia typy arhumentau, shto uzhyvalіsia u starabelaruskai publіtsystytsy, pakazana shchyl’naia suviaz’ publіtsystychnaha pіs’menstva z navukovym dyskursam. Azhytstseulena typalohіia tropau, fіhur, rytmіkі, vyznachana іkh kankretnaia semantychnaia і funktsyianal’naia raznastainasts’. /// У манаграфіі раскрываецца генезіс, паэтыка і семіётыка старабеларускага публіцыстычнага дыскурсу, выяўлены яго галоўныя мастацка-эстэтычныя формы. Асветлены ключавыя тэмы і праблемы, што ўздымаліся на старонках публіцыстычных твораў. Вызначаны асноўныя структурна-кампазіцыйныя кампаненты публіцыстычных твораў XVI–XVII стст., акрэслены прынцыпы і ўстойлівыя заканамернасці ўнутранай арганізацыі публіцыстычнага дыскурсу. Выяўлены галоўныя тыпы аргументаў, што ўжываліся ў старабеларускай публіцыстыцы, паказана шчыльная сувязь публіцыстычнага пісьменства з навуковым дыскурсам. Ажыццёўлена тыпалогія тропаў, фігур, рытмікі, вызначана іх канкрэтная семантычная і функцыянальная разнастайнасць.

Browse these categories as well: Belarus, Cultural history, Literary criticism, Linguistics