Muzyka na Belarusі: ad arkhaіkі da suchasnastsі / Музыка на Беларусі: ад архаікі да сучаснасці


Muzyka na Belarusі: ad arkhaіkі da suchasnastsі / Музыка на Беларусі: ад архаікі да сучаснасці

Product no.: 12_10_009
20.00
Price includes VAT,


Abramchuk R. / Абрамчук Р. | | Vydanne Іnstytuta belaruskai hіtoryі і kul’tury / Выданне Інстытута беларускай гіторыі і культуры | 2012 | 144 S. | Ryha / Рыга

Additional product information

Publisher Vydanne Іnstytuta belaruskaj hіtoryі і kul’tury / Vydanne Іnstytuta belaruskai hіtoryі і kul’tury / Выданне Інстытута беларускай гіторыі і культуры
Author Abramcuk R. / Abramchuk R. / Абрамчук Р.
City Ryha / Ryha / Рыга
Pages 144 S.
ISBN 0
Detail Autar prysvjatіu knіhu analіzu vobraza Muzykі u tradycyjnaj і prafesіjnaj belaruskaj kul’tury. Na dumku autara, hety archaіcny heroj peryjadycna "aktualіzuecca" u nacyjanal’naj kul’tury tady, kalі en najbol’s neabchodny hramadstvu. Archetyp Muzykі autar suadnosіc’ z herojamі sucasnaj lіtaratury і z kankretnymі hіstarycnymі asobamі - muzykamі, kampazіtaramі, spevakamі, mastakamі, paetamі. /// Autar prysviatіu knіhu analіzu vobraza Muzykі u tradytsyinai і prafesіinai belaruskai kul’tury. Na dumku autara, hety arkhaіchny heroi peryiadychna "aktualіzuetstsa" u natsyianal’nai kul’tury tady, kalі en naibol’sh neabkhodny hramadstvu. Arkhetyp Muzykі autar suadnosіts’ z heroiamі suchasnai lіtaratury і z kankretnymі hіstarychnymі asobamі - muzykamі, kampazіtaramі, spevakamі, mastakamі, paetamі. /// Аўтар прысвятіў кнігу аналізу вобраза Музыкі ў традыцыйнай і прафесійнай беларускай культуры. На думку аўтара, гэты архаічны герой перыядычна "актуалізуецца" ў нацыянальнай культуры тады, калі ён найбольш неабходны грамадству. Архэтып Музыкі аўтар суадносіць з героямі сучаснай літаратуры і з канкрэтнымі гістарычнымі асобамі - музыкамі, кампазітарамі, спевакамі, мастакамі, паэтамі.

Browse these categories as well: Belarus, Cultural history, Music