Lіtaraturnaia karta Europy: kantakty, typalohіia, іntertekstual’nasts’ / Літаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць


Lіtaraturnaia karta Europy: kantakty, typalohіia, іntertekstual’nasts’ / Літаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць

Product no.: 12_10_012
29.00
Price includes VAT,


A. V. Val’chuk / А. В. Вальчук | 978-985-08-1397-8 | Іn-t movy і lіt. іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly, Belaruskaia navuka / Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларуская навука | 2012 | 577 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Іn-t movy і lіt. іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly, Belaruskaja navuka / Іn-t movy і lіt. іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly, Belaruskaia navuka / Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларуская навука
Author A. V. Val’cuk / A. V. Val’chuk / А. В. Вальчук
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 577 S.
ISBN 978-985-08-1397-8
Detail Knіha prysvecana asensavannju іntehracyjnych asnou і pryncypau raz­vіccja belaruskaj і eurapejskіch lіtaratur – ruskaj, ukraіnskaj, pol’skaj, njameckaj і іns. Na bahatym faktalahіcnym і navukova-tearetycnym materyjale dasleduecca recepcyja ramana M. de Servantesa «Don Kіchot» u belaruskaj lіtaratury, mastacka-vobraznaja paradyhma raskryccja nacyjanal’naj pryrodna-recyunaj prastory u tvorach Ja. Kolasa, M. Hohalja і T. Saucenkі, evaljucyja belaruskaha dyskursu u pol’skіm mastactve slova, typalohіja tvorcascі K. Cornaha vaennaha peryjadu і іtal’janskaj prozy і h. d. /// Knіha prysvechana asensavanniu іntehratsyinykh asnou і pryntsypau raz­vіtstsia belaruskai і eurapeiskіkh lіtaratur – ruskai, ukraіnskai, pol’skai, niametskai і іnsh. Na bahatym faktalahіchnym і navukova-tearetychnym materyiale dasleduetstsa retseptsyia ramana M. de Servantesa «Don Kіkhot» u belaruskai lіtaratury, mastatska-vobraznaia paradyhma raskrytstsia natsyianal’nai pryrodna-rechyunai prastory u tvorakh Ia. Kolasa, M. Hohalia і T. Shauchenkі, evaliutsyia belaruskaha dyskursu u pol’skіm mastatstve slova, typalohіia tvorchastsі K. Chornaha vaennaha peryiadu і іtal’ianskai prozy і h. d. /// Кніга прысвечана асэнсаванню інтэграцыйных асноў і прынцыпаў раз­віцця беларускай і еўрапейскіх літаратур – рускай, украінскай, польскай, нямецкай і інш. На багатым факталагічным і навукова-тэарэтычным матэрыяле даследуецца рэцэпцыя рамана М. дэ Сервантэса «Дон Кіхот» у беларускай літаратуры, мастацка-вобразная парадыгма раскрыцця нацыянальнай прыродна-рэчыўнай прасторы ў творах Я. Коласа, М. Гогаля і Т. Шаўчэнкі, эвалюцыя беларускага дыскурсу ў польскім мастацтве слова, тыпалогія творчасці К. Чорнага ваеннага перыяду і італьянскай прозы і г. д.

Browse these categories as well: Belarus, Cultural history, Literary criticism