Shliakh da Bramy Neumіruchastsі: materyialy Respublіkanskіkh navukovykh chytanniau


Shliakh da Bramy Neumіruchastsі: materyialy Respublіkanskіkh navukovykh chytanniau

Product no.: 12_36_010
19.00
Price includes VAT,


Шлях да Брамы Неўміручасці: матэрыялы Рэспубліканскіх навуковых чытанняў, прысвечаных 115-годдзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (Мінск, 3 сакавіка 2011 г.) / / | 978-985-08-1438-8 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 167 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author / /
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 167 S.
ISBN 978-985-08-1438-8
Detail U zbornіk uvajslі materyjaly navukovych dasledavannjau, pradstaulenych udzel’nіkamі Respublіkanskіch navukovych cytannjau «Sljach da Bramy Neumіrucascі», prysvecanych 115-hoddzju z dnja naradzennja narodnaha pіs’mennіka Belarusі Kandrata Krapіvy (3 sakavіka 2011 hoda). U knіze zmescany uspamіny rodnych і blіzkіch Kandrata Kandratavіca, a taksama asvjatljajucca aktual’nyja pytannі lіtaraturaznaustva, movaznaustva. Analіzuecca paetycnaja, prazaіcnaja і dramaturhіcnaja spadcyna klasіka, jaho dzejnasc’ na nіve belaruskaha movaznaustva. /// U zbornіk uvaishlі materyialy navukovykh dasledavanniau, pradstaulenykh udzel’nіkamі Respublіkanskіkh navukovykh chytanniau «Shliakh da Bramy Neumіruchastsі», prysvechanykh 115-hoddziu z dnia naradzhennia narodnaha pіs’mennіka Belarusі Kandrata Krapіvy (3 sakavіka 2011 hoda). U knіze zmeshchany uspamіny rodnykh і blіzkіkh Kandrata Kandratavіcha, a taksama asviatliaiutstsa aktual’nyia pytannі lіtaraturaznaustva, movaznaustva. Analіzuetstsa paetychnaia, prazaіchnaia і dramaturhіchnaia spadchyna klasіka, iaho dzeinasts’ na nіve belaruskaha movaznaustva. /// У зборнік увайшлі матэрыялы навуковых даследаванняў, прадстаўленых удзельнікамі Рэспубліканскіх навуковых чытанняў «Шлях да Брамы Неўміручасці», прысвечаных 115-годдзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы (3 сакавіка 2011 года). У кнізе змешчаны ўспаміны родных і блізкіх Кандрата Кандратавіча, а таксама асвятляюцца актуальныя пытанні літаратуразнаўства, мовазнаўства. Аналізуецца паэтычная, празаічная і драматургічная спадчына класіка, яго дзейнасць на ніве беларускага мовазнаўства.

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism, Linguistics