І. Latsinski traktat Matseia Kazimira Sarbeuskaha "Ab vastryni i dostsipe" (1619/1623 hh.)


І. Latsinski traktat Matseia Kazimira Sarbeuskaha "Ab vastryni i dostsipe" (1619/1623 hh.)

Product no.: 12_47_014
25.00
Price includes VAT,


І. Лацінскі трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага "Аб вастрыні і досціпе" (1619/1623 гг.) і яго месца ў гісторыі ведаў аб мове і камунікацыі / Ia. І. Prystauka / Я. І. Прыстаўка | 978-985-518-628-2 | BGU / БГУ | 2012 | 163 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher BGU / BGU / БГУ
Author Ja. І. Prystauka / Ia. І. Prystauka / Я. І. Прыстаўка
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 163 S.
ISBN 978-985-518-628-2
Detail І. Lacіnskі traktat Maceja Kazіmіra Sarbeuskaha "Ab vastrynі і doscіpe" (1619/1623 hh.) і jaho mesca u hіstoryі vedau ab move і kamunіkacyі /// ///

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism, Linguistics