Belaruskіia perakladchykі, dasledchykі, іliustratary «Slova o plъku Ihorevъ»


Belaruskіia perakladchykі, dasledchykі, іliustratary «Slova o plъku Ihorevъ»

Product no.: 12_47_031
22.00
Price includes VAT,


Беларускія перакладчыкі, даследчыкі, ілюстратары «Слова о плъку Игоревъ» / Bulakhau M.H. / Булахаў М.Г. | 978-985-08-1452-4 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 167 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Bulachau M.H. / Bulakhau M.H. / Булахаў М.Г.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 167 S.
ISBN 978-985-08-1452-4
Detail U vydannі pryvodzjacca asnounyja zvestkі pra belaruskіch perakladcykau, dasledcykau, іljustratarau "Slova", a taksama pra nekatoryja tapanіmіcnyja і hіdranіmіcnyja ab'ekty na terytoryі starazytnaj і sucasnaj Belarusі, jakіja zasvedcany u teksce pomnіka. Ukljucany zvestkі і pra tych ruskіch і ukraіnskіch vuconych, jakіja publіkavalі na belaruskaj move dasledavannі ab autarstve, zmesce, kampazіcyі, paetycy, vobrazna-stylіstycnych asablіvascjach і hіstoryі adkryccja hetaha lіtaraturnaha pomnіka. /// U vydannі pryvodziatstsa asnounyia zvestkі pra belaruskіkh perakladchykau, dasledchykau, іliustratarau "Slova", a taksama pra nekatoryia tapanіmіchnyia і hіdranіmіchnyia ab'ekty na terytoryі starazhytnai і suchasnai Belarusі, iakіia zasvedchany u tekstse pomnіka. Ukliuchany zvestkі і pra tykh ruskіkh і ukraіnskіkh vuchonykh, iakіia publіkavalі na belaruskai move dasledavannі ab autarstve, zmestse, kampazіtsyі, paetytsy, vobrazna-stylіstychnykh asablіvastsiakh і hіstoryі adkrytstsia hetaha lіtaraturnaha pomnіka. /// У выданні прыводзяцца асноўныя звесткі пра беларускіх перакладчыкаў, даследчыкаў, ілюстратараў "Слова", а таксама пра некаторыя тапанімічныя і гідранімічныя аб'екты на тэрыторыі старажытнай і сучаснай Беларусі, якія засведчаны ў тэксце помніка. Уключаны звесткі і пра тых рускіх і ўкраінскіх вучоных, якія публікавалі на беларускай мове даследаванні аб аўтарстве, змесце, кампазіцыі, паэтыцы, вобразна-стылістычных асаблівасцях і гісторыі адкрыцця гэтага літаратурнага помніка.

Browse these categories as well: Belarus, History, Literary criticism