Latsіnskі traktat Matseia Kazіmіra Sarbeuskaha «Ab vastryni i dostsipe» (1619/1623 hh.)


Latsіnskі traktat Matseia Kazіmіra Sarbeuskaha «Ab vastryni i dostsipe» (1619/1623 hh.)

Product no.: 13_06_039
25.00
Price includes VAT,


Лацінскі трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага «Аб вастрынi i досцiпе» (1619/1623 гг.) і яго месца ў гісторыі ведаў аб мове і камунiкацыi / Ia. U. Prystauka / Я. У. Прыстаўка | | BDU / БДУ | 2012 | 163 S. | Minsk / Мінск

Additional product information

Publisher BDU / BDU / БДУ
Author / Ia. U. Prystauka / Я. У. Прыстаўка
City Minsk / Minsk / Мінск
Pages 163 S.
ISBN 0
Detail U manahrafіі razhljadaecca rytarycny traktat Maceja Kazіmіra Sarbeuskaha pakazany asnounyja kareljacyі pamіz іdejamі Sarbeuskaha і prablemamі sucasnaj lіnhvіstykі і teoryі kamunіkacyі; raskryta suvjaz’ katehoryj pomnіka («vastrynja», «doscіp», «hul’nja slou» і іns.) z panjaccjamі lіnhvіstycnaj paetykі і stylіstykі. /// /// У манаграфіі разглядаецца рытарычны трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага паказаны асноўныя карэляцыі паміж ідэямі Сарбеўскага і праблемамі сучаснай лінгвістыкі і тэорыі камунікацыі; раскрыта сувязь катэгорый помніка («вастрыня», «досціп», «гульня слоў» і інш.) з паняццямі лінгвістычнай паэтыкі і стылістыкі.

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism, Slavic studies, Linguistics