Vzťahy medzi ČSR a USA 1945-1948

Product no.: 13_23_054
23.00
Price includes VAT,


/ Petruf, Pavol / | 978-83-7490-551-0 | FF Trnavskej univerzity/ Towarzystwo Slowakow w Polsce / | 2013 | 180 S. | Trnava /

Additional product information

Publisher FF Trnavskej univerzity/ Towarzystwo Slowakow w Polsce / FF Trnavskej univerzity/ Towarzystwo Slowakow w Polsce /
Author Petruf, Pavol / Petruf, Pavol /
City Trnava / Trnava /
Pages 180 S.
ISBN 978-83-7490-551-0
Detail Z vecného hľadiska je publikácia rozdelená na dve časti. Jej nosný oddiel tvoria tri kapitoly, v ktorých je v chronologickej postupnosti reč o americkej armáde v Československu roku 1945, o postoji Československa k Marshallovmu plánu, vyhlásenému roku 1947, a o československom februári 1948 z pohľadu vtedajšieho amerického veľvyslanca v Československu Laurencea A. Steinhardta. Nosnému oddielu predchádza časť nazvaná Namiesto úvodu, v ktorej čitateľ nájde základné informácie o vývoji diplomatických stykov medzi Spojenými štátmi a Československou republikou po vyhlásení jej samostatnosti v októbri 1918, ako aj o hlavných rysoch vývoja československo-amerických politických a hospodárskych vzťahoch v rokoch 1918 – 1945. Táto vstupná časť spolu s nosným oddielom práce a jej Záverom umožňuje čitateľovi vytvoriť si rámcový obraz o podobe vzťahov medzi Československom republikou a Spojenými štátmi v rokoch 1918 – 1948/1949. /// ///

Browse this category: Modern History