Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944

Product no.: 15_02_038
22.00
Price includes VAT,


/ Syrný Marek / | 978-80-557-0673-3 | Múzeum Slovenského národného povstania / | 2014 | 335 s. | Bratislava /

Additional product information

Publisher Múzeum Slovenského národného povstania / Múzeum Slovenského národného povstania /
Author Syrný Marek / Syrný Marek /
City Bratislava / Bratislava /
Pages 335 s.
ISBN 978-80-557-0673-3
Detail Publikácia venovaná dejinám ilegálnej Komunistickej strany Slovenska v odboji a v Slovenskom národnom povstaní. Podáva čitateľný prehľad o štruktúre, organizácii a aktivitách slovenských komunistoch v rokoch vojny, vrátane sabotáží, diverzií a partizánskeho hnutia, resp. pôsobenia komunistov a Gustáva Husáka v Povstaní. /// ///

Browse this category: Modern History