Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14.marca 1939

Product no.: 15_02_042
36.00
Price includes VAT,


/ Bystrický, Valerián / | 978-80-224-1364-0 | Veda / | 2014 | 464 s. | Bratislava /

Additional product information

Publisher Veda / Veda /
Author Bystrický, Valerián / Bystrický, Valerián /
City Bratislava / Bratislava /
Pages 464 s.
ISBN 978-80-224-1364-0
Detail Záujem slovenskej verejnosti o vývoj vo svete vzrástol po vzniku ČSR rovnako ako sa zvyšoval interes susedných krajín o túto časť štátu. Po podpísaní Mníchovskej dohody 29. septembra 1938 sa zmenil vzťah nacistického Nemecka k Slovenskej krajine predovšetkým v dôsledku agresívnych cieľov A. Hitlera. Začiatkom roku 1939 sa stretli ambície radikálnej časti členov HSĽS a „vodcu“ tretej ríše na spoločnej platforme, ktorou bolo utvorenie samostatného slovenského štátu. K jeho vyhláseniu malo podľa predstáv Nemecka dôjsť už z 11. na 12. marca 1939, čo sa nepodarilo, a celý problém sa uzavrel po návšteve J. Tisa u A. Hitlera 13. marca 1939. /// ///

Browse this category: Modern History