Vybranyia tvory / Frantsіshak Bagushevі


Vybranyia tvory / Frantsіshak Bagushevі

Product no.: 15_10_007
28.00
Price includes VAT,


Выбраныя творы / Францішак Багушэві / Bagushevіch, F. / Багушэвіч, Ф. | 978-985-08-1825-6 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2015 | 445 S. | Mіnsk / Мінск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Bagusevіc, F. / Bagushevіch, F. / Багушэвіч, Ф.
City Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Pages 445 S.
ISBN 978-985-08-1825-6
Detail Francіsak Bagusevіc (1840–1900) — vydatny belaruskі paet, adzіn z pacynal’nіkau novaj belaruskaj lіtaratury. U knіgu uvajslі calkam Jago knіgі «Dudka belaruskaja» і «Smyk belaruskі», a taksama versy roznych gadou, apavjadannі, publіcystycnyja artykuly, lіsty da roznych asob. Materyjaly «Dadatka» raskazvajuc’ pra zycce і tvorcasc’ paeta. /// /// Францішак Багушэвіч (1840–1900) — выдатны беларускі паэт, адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры. У кнігу ўвайшлі цалкам Яго кнігі «Дудка беларуская» і «Смык беларускі», а таксама вершы розных гадоў, апавяданні, публіцыстычныя артыкулы, лісты да розных асоб. Матэрыялы «Дадатка» расказваюць пра жыццё і творчасць паэта.

Browse these categories as well: Fiction, Literary criticism