Slovenská zem patrí do slovenských rúk Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva

Product no.: 16_08_022
28.00
Price includes VAT,


Slovenská zem patrí do slovenských rúk Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku... / Fiamová, Martina / Fiamová, Martina | 978-80-224-1446-3 | Historický ústav SAV/ VEDA / Historický ústav SAV/ VEDA | 2015 | 176 S. | Bratislava / Bratislava

Additional product information

Publisher Historický ústav SAV/ VEDA / Historický ústav SAV/ VEDA / Historický ústav SAV/ VEDA
Author Fiamová, Martina / Fiamová, Martina / Fiamová, Martina
City Bratislava / Bratislava / Bratislava
Pages 176 S.
ISBN 978-80-224-1446-3
Detail V hospodárskej oblasti siahol štát na všetok majetok v ich rukách. Predkladná práca sleduje časť tohto procesu-arizovanie, resp. nacionalizovanie židovského pozemkového majetku, ktoré sa malo realizovať ako súčasť novej pozemkovej reformy. Jej hlavným zámerom prezentovaným verejnosti bolo vyformovanie silného roľníckeho stavu, „elity a chrbtovej kosti“ národa. Veľkolepé ciele sa však naplniť nepodarilo. /// ///

Browse these categories as well: Jewish Studies, Modern History