Život olašských žien

Product no.: 16_13_002
25.00
Price includes VAT,


Život olašských žien / Šusterová, Ivana / Šusterová, Ivana | 978-80-224-1490-6 | Veda / Veda | 2015 | 168 S. | Bratislava / Bratislava

Additional product information

Publisher Veda / Veda / Veda
Author Šusterová, Ivana / Šusterová, Ivana / Šusterová, Ivana
City Bratislava / Bratislava / Bratislava
Pages 168 S.
ISBN 978-80-224-1490-6
Detail Táto publikácia je jednou z mála prác, ktoré sa venujú olašským Rómom na Slovensku. Napriek značnému množstvu publikácií, ktoré sa venujú skupinám tzv. Vlax Rom na medzinárodnej úrovni, otázka postavenia žien je aj v prácach zahraničných autorov nedostatočne preskúmaná a práve poznatky Ivany Šusterovej zo slovenského terénu prinášajú nové údaje o pravidlách správania sa a povinnostiach olašských žien. Autorka zohľadňuje celý súhrn aspektov, ktoré čitateľovi priblížia skúmanú skupinu. Okrem iného si všíma pre toto rómske spoločenstvo mimoriadne dôležitú kategóriu úcty a inštitúciu rómskeho súdu. Na Slovensku sa hovorí o olašských Rómoch ako o uzavretej skupine. Samotný text však presviedča čitateľa, že výskumník, ktorý má úprimný záujem o skúmanú komunitu, váži si svojich informátorov a snaží sa ich neuraziť nevhodným správaním, dokáže postupne medzi nich preniknúť. /// ///

Browse these categories as well: National minorities, Modern History