Vybranae / Samoila Uladzіmіr


Vybranae / Samoila Uladzіmіr

Product no.: 17_23_014
29.00
Price includes VAT,


Выбранае / Самойла Уладзімір / / | 978-985-7180-36-3 | Knіgazbor   / Кнігазбор   | 2017 | 288 S. | Minsk / Мінск

Additional product information

Publisher Knіhazbor   / Knіgazbor   / Кнігазбор
Author / /
City Minsk / Minsk / Мінск
Pages 288 S.
ISBN 978-985-7180-36-3
Detail Knіha “Vybranae” Uladzіmіra Samojly — druhaja u padseryі “Spadcyna: ahledzіny” seryі “Bіblіjateka Bac’kauscyny” Zhurtavannja belarusau svetu “Bac’kauscyna” — heta skladzeny upersynju zbornіk pracau apekuna Jankі Kupaly, vydatnaha lіtaraturnaha krytyka і fіlosafa. U vydanne uvajslі recenzіі na zbornіkі Ja. Kupaly, K. Svajaka, N. Arsennevaj, peryedykі і asobnyja tvory autarau 1920—1930-ch hh. Taksama u knіze mozna znajscі fіlasofskіja ese, u tym lіku najbol’s vaznae “Hetym peramozas!”, nekatoryja lіsty Uladzіmіra Samojly, publіkacyі, prysvecanyja jaho bіjahrafіі і tvorcascі, dy іnterv’ju z synam dzejaca. /// /// Кніга “Выбранае” Уладзіміра Самойлы — другая ў падсерыі “Спадчына: агледзіны” серыі “Бібліятэка Бацькаўшчыны” Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына” — гэта складзены ўпершыню зборнік працаў апекуна Янкі Купалы, выдатнага літаратурнага крытыка і філосафа. У выданне ўвайшлі рэцэнзіі на зборнікі Я. Купалы, К. Сваяка, Н. Арсенневай, перыёдыкі і асобныя творы аўтараў 1920—1930-х гг. Таксама ў кнізе можна знайсці філасофскія эсэ, у тым ліку найбольш важнае “Гэтым пераможаш!”, некаторыя лісты Уладзіміра Самойлы, публікацыі, прысвечаныя яго біяграфіі і творчасці, ды інтэрв’ю з сынам дзеяча.

Browse these categories as well: Literary criticism, Philosophy, Single copies, Philosophie, Slawistik